2017

A HARVÍZ RT Közgyûlésének Határozatai

 

Hotãrâre AGA nr.1 din 09.03.2017

Se aprobã BVC ?i programul de investi?ii pentru anul 2017.

Se aprobã modificarea contactelor de mandat încheiate cu membrii C.A. prin indexarea indemniza?iei cuvenite membrilor C.A.

Hotãrâre AGA nr.2 din 09.03.2017

Se aprobã reconfirmarea auditorului financiar Szász Bertalan Anna.

Hotãrâre AGA nr.3 din 25.05.2017

Se aprobã raportul directorului general ?i raportul administratorului privind activitatea aferentã anului 2016.

Se aprobã situa?iile financiare a S.C. HARVIZ S.A., aferente anului 2016.

Se aprobã raportul de audit financiar al situa?iilor financiare ale S.C. HARVIZ S.A.  pe anul 2016.

Se aprobã descãrcarea de gestiune a consiliului de administra?ie a S.C. HARVIZ S.A. pentru exerci?iul financiar 2016.

Se aprobã descãrcarea de gestiune a directorului general a S.C. HARVIZ S.A. pentru exerci?iul financiar 2016.

Se aprobã modificarea BVC-ului S.C. HARVIZ S.A. pentru anul 2017.

Se aprobã BVC-ul S.C. CSÍKI FÜRDÕK S.R.L. ?i programul de investi?ii pentru anul 2017.

Se aprobã rezultatele înregistrate de S.C. CSÍKI FÜRDÕK S.R.L.  în anul 2016.

Împuternicire persoanã pentru îndeplinirea formalitã?ilor de publicitate a hotãrârii.