2017

A HARVÍZ RT Vezetõtanácsának Határozatai

 

Hotãrâre C.A. nr.1 din 27.01.2017

Se aprobã programul de produc?ie a apei potabile ?i a serviciilor de canalizare menajerã pentru anul 2017.

Se aprobã lista de investi?ii propuse pe anul 2017.

Se aprobã procesul verbal de finalizare a negocierilor din data de 26.01.2017, contractul colectiv de muncã la nivel de unitate.

Hotãrâre C.A. nr.2 din 27.01.2017

Se aprobã modificarea art.1 din Hotãrârea nr.11/2014

Hotãrâre C.A. nr.3 din 27.02.2017

Se aprobã bugetul de venituri ?i cheltuieli (BVC) pentru anul 2017.

Hotãrâre C.A. nr.4 din 27.02.2017

Se aprobã trecerea pe pierderi a unei sume totale de 38.566,88 lei, ce rezultã debitele unor utilizatorilor insolvabili, fãrã bunuri urmãribile, constatate prin încheieri ale executorului judecãtoresc.

Hotãrâre C.A. nr.5 din 27.02.2017

Se aprobã inventarul bunurilor din patrimoniul privat al S.C.HARVÍZ S.A. ?i S.C. CSÍKI FÜRDÕK S.R.L.

Se aprobã procesul verbal la terminarea inventarierii patrimoniului privat al S.C.HARVÍZ S.A. nr. 496/27.02.2017.

Se aprobã memoriul justificativ privind propunerea pentru casare a unori bunuri din domeniul privat al societã?ii, centralizatorul privind lista bunurilor care urmeazã sã fie casate ?i scoase din func?iune, centralizatorul privind valorile activelor corporale  din patrimoniul S.C. HARÍZ S.A.