Promóciós és információs anyagok

Sajtóközlemény_2014 november

Távfelügyeleti és folyamatirányító és adatgyûjtõ-SCADA- rendszer megvásárlása és telepítése címû szerzõdés aláírása

Sajtóközlemény_2014 október

Szentegyháza és Csíkmadaras szennyvíztisztító telepeinek felújítási és bõvítési munkálatai címû szerzõdés aláírása

Sajtóközlemény_2014 május

Csíkszereda municípium vízforrásainak és vízmûtelepeinek felújítása címû szerzõdés aláírása

Sajtóközlemény_2014 március

Csíkszentdomokos víz- és szennyvízhálózatának bõvítése címû szerzõdés aláírása

Sajtóközlemények_2013 november

A szennyvízhálózat karbantartását szolgáló céleszközök árúbeszerzési szerzõdés aláírása

Hargita megye víz- és szennyvíz közmûrendszereinek bõvítése és felújítása projekt auditálása címû szerzõdés aláírása

Sajtóközlemények_2013 szeptember

Csíkszenttamás, Csíkkarcfalva, Csíkdánfalva és Csíkmadaras víz- és szennyvízhálózatainak bõvítése elnevezésû szerzõdés aláírása

Csíkcsicsó víz- és szennyvízhálózatának kiépítése elnevezésû szerzõdés aláírása

Csíkszentdomokos és Szentegyháza vízbefogásainak, szállítóvezetékeinek és vízmûveinek munkálatai címû szerzõdés aláírása

Sajtóközlemények_ 2013 július

Vízhozammérõk beszerzése és felszerelése címû beszállítói szerzõdés aláírása

Csíkszereda, Csíkcsomortán, Fitód és Csíkszentlélek települések víz- és szennyvízhálózatainak bõvítése és felújítása címû szerzõdés aláírása

Sajtóközlemények_2013 június

Az elsõ, Szentegyháza víz- és szennyvízhálózatainak bõvítése és felújítása címû építési szerzõdés megkötése a Hargita megye víz - és szennyvíz közmûrendszereinek bõvítése és felújítása projekt keretében

Sajtóközlemények_2013 május

Vízhálózat veszteségeinek felderítésére alkalmas mozgó laboratórium megvásárlása címû szerzõdés aláírása

Sajtóközlemények_2013 április

A fiziko-kémiai és mikrobiológiai elemzéseket végzõ központi laboratórium felszereléseinek megvásárlása címû szerzõdés aláírása

Sajtóközlemények_2013 február

Hargita megye víz- és szennyvíz közmûrendszereinek bõvítése és felújítása