Támogatási szerződés

Támogatás a 2014-2020-as Hargita Megyei Víz- és Szennyvízhálózat fejlesztési Regionális Projektje

Finanszírozási pályázatának és közbeszerzési dokumentációjának elkészítéséhez

2017.02.08 -án aláírták a 22. számú finanszírozási szerződést a "Támogatás a 2014-2020-as Hargita Megyei Víz- és Szennyvízhálózat fejlesztési Regionális Projektje Finanszírozási pályázatának és közbeszerzési dokumentációjának elkészítéséhez" című projektre, amelyet a Regionális Fejlesztési, Közigazgatási és Európai Alapok Minisztériuma, mint a POIM irányító hatósága és a HARVIZ RT. regionális üzemeltető írt alá. A projekt teljes értéke, áfa nélkül, 10.503.439 lej, teljes mértékben támogatható érték, amelyből 85% az Európai Unió által nyújtott támogatás, 14% az állami költségvetésből származó támogatás, 1% pedig a projektben részt vevő helyi önkormányzatok hozzájárulása.

A projekt általános célja a "Regionális víz- és szennyvízinfrastruktúra-fejlesztési projekt Hargita megyében, 2014-2020-ban" finanszírozásának megszerzéséhez szükséges dokumentáció elkészítése, amely biztosítja a víz- és szennyvízhálózat fejlesztési stratégiájának folytatását és a Románia Európai Unióhoz való csatlakozásáról szóló szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését.

A támogatási kérelem elkészítése, beleértve a támogató dokumentumokat (megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés, Környezetvédelmi Hatástanulmány, éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatértékelés, alkalmazkodási és katasztrófa-elhárítási és ellenállóképességi megfontolások, amelyeket a projektnek szintén figyelembe kell vennie). A megvalósíthatósági tanulmány részét képező közbeszerzési tervből eredő munkálati és szolgáltatási szerződések pályázati dokumentációjának elkészítése, beleértve a pályázati eljárás támogatását; legalább két szeminárium (workshop) szervezése a megvalósíthatósági tanulmány és a pályázati dokumentáció bemutatására.

A projekt időtartama 2023. december 31-ig tart.

Jelen közlemény tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió, illetve a román kormány hivatalos álláspontját.

Az Európai Unió Kohéziós Alapjából, a Nagy Infrastrukturális Operatív Program keretében társfinanszírozott projekt.