Laboratoare

 

Laboratorul Analize Ape în cadrul societății HARVÍZ SA deservește solicitările de efectuare încercări fizico-chimice și microbiologice din:

-       apă brută (de suprafață, subterană) și potabilă

-       apă uzată şi nămol

-       apă minerală

pentru clientul intern și pentru clienții externi.

Politica privind calitatea în Laboratorul Analize Ape privind managementul calităţii, se axează pe conformarea cu cerinţele standardului de referinţă SR EN ISO IEC 17025:2018.

Pentru a putea efectua Monitorizarea operațională a calității apei potabile furnizate de HARVÍZ SA, Laboratorul Analize Ape a fost înregistrat în Registrul laboratoarelor pentru monitorizarea calităţii apei potabile al Ministerului Sănătăţii pentru prima dată în anul 2014. Înregistrarea se actualizează din doi în doi ani. Certificatul de înregistrare în vigoare puteții accesa :  Certificatul de înregistrare al Ministerului Sănătății

Pentru a veni în întâmpinarea cerinţelor clienţilor şi pentru a-și demonstra competenţa, Laboratorul Analize Ape a fost pentru prima dată acreditat de către Asociaţia de Acreditare din România – RENAR în data de 04.08.2016. Certificatul de acreditare nr. LI 1105 și Anexa 1 – lista de indicatori acreditați, sunt disponibile Certificat de acreditare și pot fi consultate și pe site-ul RENAR.

Laboratorul dispune de dotarea corespunzătoare cu echipamente și aparatură de laborator performante și prezintă garanția calității rezultatelor încercărilor efectuate, prin control intern și control extern. Laboratorul utilizează metode de încercare standardizate.

Lista încercărilor și tariful serviciilor oferite de laborator:

Listă de tarife