Csíkszépvízi gyüjtõtó

Viziune și misiune

Viziune

Apa este elementul indispensabil al omului. Compania noastră dorește să-îi servească clienții cu acest element vital cu o potabilitate ridicată și cu costuri la nivelul suportabilității. Vom avea grijă ca apele uzate colectate de noi să devină curate după procesul de epurare, asigurând astfel șanse egale generațiilor viitoare în ceea ce privește resursele naturale de ape.

Misiune

Sarcina noastră este de a furniza servicii de calitate constantă la parametrii cei mai buni din punct de vedere calitativ pentru clienții noștri și de a fi  receptivi și transparenți la nevoile lor.

Vom asigura satisfacția profesională al angajaților prin noi și noi provocări profesionale și prin programe de dezvoltare profesională.

Vom deversa în emisare ape epurate care nu periclitează calitatea apelor curgătoare și freatice.

Vom asigura fondurile necesare pentru întreținerea, înlocuirea și dezvoltarea infrastructurii existente astfel încât aceasta să prezinte un grad de disponibilitate adecvat și să asigure performanțele cerute la un cost minim.

Vom asigura îmbunătățirea performanței financiare prin minimizarea pierderilor.

Prin utilizarea eficientă a activelor, a resurselor naturale, financiare și umane, vom asigura dezvoltarea durabilă a serviciilor pentru a satisface așteptările și pretențiile proprietarilor Companiei noastre.