2012 CSF

Hotãrâri AGA 2012 - CSÍKI FÜRDÕK

 

Hotãrâre AGA nr. 6. din 12.04.2012.

Aprobarea raportului administratorului unic al S.C. CSÍKI FÜRDÕK S.R.L.

Hotãrâre AGA nr. 7. din 12.04.2012.

Aprobarea majorãrii capitalului social al S.C. CSÍKI FÜRDÕK S.R.L.
Aprobarea modificãrii actului constitutiv al S.C. CSÍKI FÜRDÕK S.R.L.

Hotãrâre AGA nr. 8. din 04.06.2012.

Aprobarea înfiin?ãrii punct de lucru pentru S.C. CSÍKI FÜRDÕK S.R.L.

Completare obiect de activitate pentru S.C. CSÍKI FÜRDÕK S.R.L.