2013 CSF

Hotãrâri AGA 2013 - CSÍKI FÜRDÕK

 

Hotãrâre AGA nr. 2. din 09.05.2013.

Se aprobã raportul Administratorului unic al S.C. CSÍKI FÜRDÕK S.R.L., se aprobã situa?iile financiare pe anul 2012.

Hotãrâre AGA nr. 3. din 09.05.2013.

Aprobarea acordãrii unui împrumut pentru S.C. CSÍKI FÜRDÕK S.R.L.

Hotãrâre AGA nr. 6. din 01.10.2013.

Aprobarea completãrii obiectului de activitate pentru S.C. CSÍKI FÜRDÕK S.R.L.