2014 CSF

Hotãrâri AGA 2014 - CSÍKI FÜRDÕK

 

Hotãrâre AGA nr. 2. din 24.02.2014.

Aprobare BVC pe anul 2014. pentru S.C. CSÍKI FÜRDÕK S.R.L. ?i înaintarea acestuia spre aprobare.

Hotãrâre AGA nr. 3. din 24.02.2014.

Aprobarea modificãrii obiectului principal de activitate pentru S.C. CSÍKI FÜRDÕK S.R.L.

Hotãrâre AGA nr. 4. din 24.04.2014.

Aprobare raport administrator unic al S.C. CSÍKI FÜRDÕK S.R.L., ?i situa?ii financiare pe anul 2013.

Se aprobã demisia din func?ia de administrator unic al S.C. CSÍKI FÜRDÕK S.R.L. a d-lui ing. Zólya László András.