2015 CSF

Hotãrâri AGA 2015 - CSÍKI FÜRDÕK

 

Hotãrâre AGA nr. 2. din 10.04.2015.

Aprobare raport administrator unic S.C. CSÍKI FÜRDÕK S.R.L. privind activitatea desfã?uratã în anul 2014.

Aprobare situa?ii financiare anuale: bilan?, contul de profit ?i de pierdere, date informative, note explicative, situa?ia modificãrii capitalurilor proprii, situa?ia fluxurilor de trezorerie.

Hotãrâre AGA nr. 5. din 23.06.2015.

Aprobare prelungire mandat administrator unic S.C. CSÍKI FÜRDÕK S.R.L.

Împuternicire administrator unic pentru semnarea actului adi?ional ?i act constitutiv actualizat.

Hotãrâre AGA nr. 6. din 23.06.2015.

Aprobare înfiin?are punct de lucru pentru S.C. CSÍKI FÜRDÕK S.R.L.