2017 CSF

Hotãrâri AGA 2017 - CSÍKI FÜRDÕK

 

Hotãrâre AGA nr.3 din 25.05.2017

Se aprobã BVC - ul S.C. CSÍKI FÜRDÕK S.R.L. ?i programul de investi?ii pentru anul 2017.

Se aprobã rezultatele înregistrate de S.C. CSÍKI FÜRDÕK S.R.L. în anul 2016.