Asisten?ã tehnicã pentru pregãtirea proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apã ?i apã uzatã din jude?ul Harghita, în perioada 2014-2020