2012

A HARVÍZ RT Közgyûlésének Határozatai

 

Hotãrâre AGA nr. 1. din 28.02.2012.

Aprobarea raportului de activitã?i, realizarea bugetului ?i a indicatorilor de performan?ã pentru anul 2011.

Hotãrâre AGA nr. 2. din 28.02.2012.

Aprobare: plan de produc?ie pentru anul 2012, plan de repara?ii, plan de investi?ii pe anul 2012
Aprobarea BVC ?i a indicatorilor de performan?ã pentru anul 2012

Hotãrâre AGA nr. 3. din 28.02.2012.

Rectificarea unor erori materiale strecurate în Hotãrârea AGOA din data de 24.09.2009.
Împuternicirea persoanã pentru îndeplinirea formalitã?iilor de publicitate a hotãrârii

Hotãrâre AGA nr. 4. din 28.02.2012.

Rectificarea unor erori materiale strecurate în Hotãrârea AGEA din data de 24.09.2009.
Împuternicirea persoanã pentru îndeplinirea formalitã?iilor de publicitate a hotãrârii

Hotãrâre AGA nr. 5. din 28.02.2012.

Aprobarea completãrii obiectului secundar de activitate
Modificarea actului constitutiv în mod corespunzãtor
Mandatarea pre?edintelui C.A. sã semneze actul adi?ional ?i actul constitutiv actualizat
Împuternicirea persoanã pentru îndeplinirea formalitã?iilor de publicitate a hotãrârii

Hotãrâre AGA nr. 6. din 12.04.2012.

Aprobarea raport C.A. privind activitatea desfã?uratã în anul 2011
Situa?ii financiare la data de 31.12.2011 : bilan?, cont de profit ?i de pierdere, date informative, note explicative, situa?ia modificãrii capitalurilor proprii, situa?ia fluxurilor la trezorerie
Descãrcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2011
Raport audit financiar pe anul 2011
Aprobarea modificãrii renumera?iei pre?edintelui C.A.
Aprobarea raportului administratorului unic al S.C. CSÍKI FÜRDÕK S.R.L.
Situa?ii financiare pe anul 2011
Descãrcare de gestiune a administratorului unic
Împuternicirea persoanã pentru îndeplinirea formalitã?iilor de publicitate a hotãrârii

Hotãrâre AGA nr. 7. din 12.04.2012.

Aprobarea majorãrii capitalului social al S.C. CSÍKI FÜRDÕK S.R.L.
Aprobarea modificãrii actului constitutiv al S.C. CSÍKI FÜRDÕK S.R.L.
Împuternicirea persoanã pentru îndeplinirea formalitã?iilor de publicitate a hotãrârii

Hotãrâre AGA nr. 8. din 04.06.2012.

Aprobarea înfiin?ãrii punct de lucru pentru S.C. CSÍKI FÜRDÕK S.R.L.
Împuternicire administrator unic sã semneze actul adi?ional ?i actul constitutiv actualizat
Completare obiect de activitate pentru S.C. CSÍKI FÜRDÕK S.R.L.
Împuternicirea persoanã pentru îndeplinirea formalitã?iilor de publicitate a hotãrârii

Hotãrâre AGA nr. 9. din 27.09.2012.

Aprobarea modificãrii BVC aferent anului 2012.
Împuternicirea persoanã pentru îndeplinirea formalitã?iilor de publicitate a hotãrârii