2013

A HARVÍZ RT Közgyűlésének Határozatai

 

Hotãrâre AGA nr. 1. din 28.02.2013.

Aprobarea realizãrii BVC pentru anul 2012.
Aprobare BVC pe anul 2013.
Împuternicirea persoanã pentru îndeplinirea formalitã?iilor de publicitate a hotãrârii

Hotãrâre AGA nr. 2. din 09.05.2013.

Aprobare raport C.A. privind activitatea desfã?uratã în anul 2012.
Situa?ii financiare anuale : bilan?, cont de profit ?i pierdere, date informative, note explicative, situa?ia capitalului propriu ?i fluxurilor de trezorerie, raportul auditorului
Descãrcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2012
Raportul auditului financiar pe anul 2012
Raport administrator unic al S.C. CSÍKI FÜRDÕK S.R.L., situa?ii financiare  pe anul 2012.
Descãrcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2013
Împuternicirea persoanã pentru îndeplinirea formalitã?iilor de publicitate a hotãrârii

Hotãrâre AGA nr. 3. din 09.05.2013.

Aprobarea acordãrii unui împrumut pentru S.C. CSÍKI FÜRDÕK S.R.L.
Împuternicirea persoanã pentru îndeplinirea formalitã?iilor de publicitate a hotãrârii

Hotãrâre AGA nr. 4. din 05.08.2013.

Aprobare raport C.A. privind activitatea desfã?uratã în anul 2012. în formã reactualizatã
Se aprobã situa?ii financiare reactualizate care con?in : bilan?, cont de profit ?i pierdere, date informative, note explicative, situa?ia modificãrii capitalului propriu ?i fluxurilor de trezorerie
Descãrcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2012
Aprobare raportul auditului financiar pe anul 2012 reactualizat
Împuternicirea persoanã pentru îndeplinirea formalitã?iilor de publicitate a hotãrârii

Hotãrâre AGA nr. 5. din 01.10.2013.

Aprobarea rectificãrii BVC  pe anul 2013
Împuternicirea persoanã pentru îndeplinirea formalitã?iilor de publicitate a hotãrârii

Hotãrâre AGA nr. 6. din 01.10.2013.

Aprobarea completãrii obiectului de activitate pentru S.C. CSÍKI FÜRDÕK S.R.L.
Împuternicire  administrator unic sã semneze actul adi?ional ?i actul constitutiv actualizat.
Împuternicirea persoanã pentru îndeplinirea formalitã?iilor de publicitate a hotãrârii