Materiale informative

Comunicate de presã_Iunie 2016

Finalizare proiect Extinderea ?i reabilitarea infrastructurii de apã ?i apã uzatã în jude?ul Harghita

Finalizare contract de servicii Asistenta tehnica pentru managementul proiectului ?i supervizarea lucrãrilor

Finalizare contract de lucrãri CL7, Reabilitarea ?i extinderea Sta?iilor de epurare din Vlãhi?a ?i Mãdãra?

 Comunicate de presa_Mai 2016

Finalizare contract de lucrãri CL4, Extindere re?ea de apã ?i re?ele de canalizare în Sândominic

Încheiere contract de servicii Audit Financiar

Finalizare contract de lucrãri CL2, REabilitarea ?i extinderea re?elelor de alimentare cu ?i de canalizare menajerã din localitã?ile Miercurea Ciuc, Fitod, ?oimeni ?i Leliceni

Comunicate de presa_Martie 2016

Finalizare contract de lucrãri CL5, Lucrãri la sursele de apã, aduc?iuni ?i Sta?ii de Tratare în Sândominic ?i Vlãhi?a

Finalizare contract de lucrãri CL8, Reabilitarea ?i extinderea re?elelor de apã ?i apã uzatã din localitatea Vlãhi?a

Incheiere  contract Echipamente Operationale Management Namol LOT 1

Încheiere contract Echipamente Operationale Management Namol LOT 2

Încheiere contract Echipamente Operationale Management Namol LOT 3

Încheiere contract Echipamente Operationale Management Namol LOT 4

Comunicate de presa_Septembrie 2015

Semanre contract Echipamente Operationale Management Namol LOT 1

Semanre contract Echipamente Operationale Management Namol LOT 2

Semanre contract Echipamente Operationale Management Namol LOT 3

Semanre contract Echipamente Operationale Management Namol LOT 4

Încheiere contract de lucrãri CL6, Extindere alimentare cu apã ?i re?ele de canalizare în Tome?ti, Dãne?ti, Mãdãra? ?i Câr?a

Comunicate de presa _Februarie 2015

Finalizare contract de furnizare Echipamente operationale sistem de canalizare

Finalizare contract de furnizare achizitie si instalare debitmetre

Comunicat de presã_Noiembrie 2014

Semnare contract: Achizi?ie ?i instalare echipament SCADA

Comunicat de presã_Octombrie 2014

Semnare contract: Reabilitarea ?i extinderea sta?iilor de epurare din Vlãhi?a ?i Mãdãra?

Comunicat de presã_Mai 2014 

Semnare contract: Lucrãri la sursele de apã ?i sta?ii de tratare ale zonei Miercurea Ciuc

Comunicat de presã_Martie 2014

Semnare contract: Extindere re?ea de apã ?i re?ele de canalizare în Sândominic

Comunicate de presã_Noiembrie 2013

Semnare contract: Echipamente opera?ionale sistem canalizare

Semnare contract: Servicii de audit financiar pentru proiectul Extinderea ?i reabilitarea infrastructurii de apã ?i apã uzatã în jude?ul Harghita

Comunicate de presã_Septembrie 2013

Semnare contract: Extindere alimentare cu apã ?i re?ele canalizare în Tome??ti, Dãne?ti, Mãdãra? ?i Câr?a

Semnare contract: Implementarea re?elelor de alimentare cu apã ?i canalizare menajerã în Ciceu

Semnare contract: Lucrãri la sursele de apã, aduc?iuni ?i sta?ii de tratare în Sândominic ?i Vlãhi?a

Comunicate de presã_Iulie 2013

Semnare contract: Achizi?ie ?i instalare debitmetre

Semnare contract: Reabilitarea ?i extinderea re?elelor de alimentare cu apã ?i canalizare menajerã din localitã?ile Miercurea Ciuc, ?oimeni, Fitod ?i Leliceni

Comunicate de presã_Iunie 2013

Semnare contract : "Reabilitarea ?i extinderea re?elelor de apã ?i apã uzatã din localitatea Vlãhi?a" la proiectul "Extinderea ºi reabilitarea infrastructurii de apã ºi apã uzatã în judeþul Harghita"

Comunicate de presã_Mai 2013

Încheiere contract de furnizare: Laborator mobil pentru detec?ia pierderilor de apã în re?ele

Comunicate de presã_Aprilie 2013

Semnare contract: Echipamente pentru laboratorul central pentru analize chimice ?i biologice

Comunicate de presã_Februarie 2013

Extinderea ?i reabilitarea infrastructurii de apã ?i apã uzatã în jude?ul Harghita