Stadiul implementãrii proiectului

 ?edin?e de progres a proiectului: „Extinderea ºi reabilitarea infrastructurii de apã ºi apã uzatã în judeþul Harghita", proiect Co-finanþat prin Fondul de Coeziune, cod SMIS-CSNR nr: 28278

Pentru stabilirea unui sistem de monitorizare eficient, identificarea problemelor legate de implementarea proiectului ?i solu?ionarea acestora în cel mai scurt timp posibil, Unitatea de implementare a Proiectului din cadrul Operatorului Regional S.C. HARVIZ S.A. organizeazã lunar ºedinþe de progres. Monitorizarea permanentã a proiectului (monitorizarea activitã?ilor, stadiului realizãrii planurilor, costurilor, rezultatelor proiectului) va permite raportarea realizãrii acestuia, ?edinþele de proiect finalizându-se cu un raport care comparã rezultatele obþinute cu rezultatele planificate ºi analizeazã activitatea tuturor factorilor implicaþi în activitãþile proiectului.

Contracte semnate în cadrul a proiectului: „Extinderea ºi reabilitarea infrastructurii de apã ºi apã uzatã în judeþul Harghita", proiect Co-finanþat prin Fondul de Coeziune, cod SMIS-CSNR nr: 28278

Operatorul s-a angajat, conform contractului de finan?are, sã deruleze 17 contracte, compusã din 8 contracte de lucrãri, 3 contracte de servicii ?i 6 contracte de furnizare în scopul de a realiza investi?iile incluse în proiect.

Din cele 17 contracte pânã în prezent s-au semnat 11 contracte, respectiv 6 contracte de lucrãri, 3 contracte de servicii ?i 4 contracte de furnizare.

 

Contracte de lucrãri semnate

Din cele 8 contracte de lucrãri, începând cu data de 14.03.2014 S.C. HARVIZ S.A. are 6 contracte semnate, dupã cum urmeazã:

 

Contracte de lucrãri

Valoarea contractului, fãrã TVA

- lei-

Data semnare contract

Durata de execu?ie a contractului

1.

CL 2 - Reabilitarea si extinderea reþelelor de alimentare cu apa si de canalizare menajerã din localitãþile Miercurea Ciuc, ªoimeni, Fitod si Leliceni

22.388.147,40

12.06.2013

21 luni

2.

CL 3 – Implementarea reþelelor de alimentare cu apa si canalizare menajera in Ciceu

12.950.000,00

04.09.2013

21 luni

3.

CL4 - Extindere re?ea de apã ?i re?ele de canalizare în Sândominic

17.824.000,00

14.03.2014

21 luni

4.

CL 5 -   HR-BA-P&DB-O2- Lucrãri la sursele de apa, aducþiuni si Staþii de Tratare în Sândominic si Vlãhiþa

22.767.780,70

14.08.2013

21 luni

5.

CL 6 HR-CA-RB-04 - Extindere alimentare cu apã ?i re?ele de canalizare în Tome?ti, Dãne?ti, Mãdãra? ?i Câr?a”

11.507.588,55

10.09.2013

18 luni

6.

CL 8 – HR-VL-RB-05 – Reabilitarea ?i extinderea re?elelor de apã ?i apã uzatã din localitatea Vlãhi?a

7.074.246,00

23.05.2013

18 luni

 

Contracte de servicii semnate
Din cele 3 contracte de servicii, începând cu data de 26.08.2013 S.C. HARVIZ S.A. are toate cele 3 contracte semnate, dupã cum urmeazã:

 

Contracte de servicii

Valoarea contractului, fãrã TVA

- lei-

Data semnare contract

Durata de execu?ie a contractului

1.

CS 1 - Asistenþã Tehnicã pentru Managementul Proiectului ºi Supervizarea Lucrãrilor

15.422.030,00

04.04.2012.

45 luni

2.

CS 2 - Auditul proiectului

59.400,00

26.08.2013

33 luni

3.

CS 3 - Verificarea proiectelor de cãtre verificatori autorizaþi

197.000,00

08.11.2012

38 luni

 

Contracte de furnizare semnate
Din cele 6 contracte de furnizare, începând cu data de 25.09.2013 S.C. HARVIZ S.A. are 4 contracte semnate, dupã cum urmeazã:

 

Contracte de furnizare

Valoarea contractului, fãrã TVA

- lei-

Data semnare contract

Durata de execu?ie a contractului

1.

CF 1-HR-PRO-01.01 - Achizi?ie ?i instalare debitmetre

1.770.888,00

05.07.2013

6 luni

2.

CF 2 Lot 1- HR-PRO-01.02 Lot 1 - Laborator mobil pentru detec?ia pierderilor de apã în re?ele

279.730,00

29.04.2013

7 luni

3.

CF 2 Lot 2 - HR-PRO-01.02 Lot 2- Echipamente pentru laboratorul central, pentru analize chimice ?i biologice

2.385.500,01

01.03.2013

12 luni

4.

CF 3- HR-PRO-02.01- Echipamente opera?ionale sistem canalizare

3.483.000,00

25.09.2013

7 luni

 

 

 

 

 

Contracte de lucrãri

Valoarea contractului, fãrã TVA

- lei-

Data semnare contract

Durata de execu?ie a contractului

1.

CL 2 - HR-MC-RB-01 - Reabilitarea si extinderea reþelelor de alimentare cu apa si de canalizare menajerã din localitãþile Miercurea Ciuc, ªoimeni, Fitod si Leliceni

22.388.147,40

12.06.2013

21 luni

2.

CL 3 HR-CI-RB-02 – Implementarea reþelelor de alimentare cu apa si canalizare menajera in Ciceu

12.950.000,00

04.09.2013

21 luni

3.

CL 5  -  HR-BA-P&DB-O2- Lucrãri la sursele de apa, aducþiuni si Staþii de Tratare în Sândominic si Vlãhiþa

22.767.780,70

14.08.2013

21 luni

4.

CL 6 HR-CA-RB-04 - Extindere alimentare cu apã ?i re?ele de canalizare în Tome?ti, Dãne?ti, Mãdãra? ?i Câr?a”

11.507.588,55

10.09.2013

18 luni

5.

CL 8 – HR-VL-RB-05 – Reabilitarea ?i extinderea re?elelor de apã ?i apã uzatã din localitatea Vlãhi?a

7.074.246,00

23.05.2013

18 luni