Proiect POS Economii

Contract de servicii: CS4 Contractul Nr. 95 din 12.05.2015 „Asistenþã tehnicã pentru supervizarea lucrãrilor în cadrul proiectului „Racorduri, bran?amente ?i extinderea retelei de canalizare în aria de operare a SC HARVIZ SA".

 

Contractul a fost semnat cu SC EPTISA ROMANIA SRL în data de 12.05.2015. acesta are o valabilitate de 19 luni începând cu data ordinului de începere din data de 07.09.2015.

Valoarea contractului este de 289.246 lei fãrã TVA.

Contractul cuprinde activiã?i de supervizare a contractului de lucrãri CL 9 - HR-HV-P&DB-04 – PROIECTARE SI EXECUTIE DE BRANSAMENTE SI RACORDURI IN ARIA DE OPERARE SC HARVIZ SA. Si activitatile de publicitate aferente.
Rezultatul asteptat prin realizarea contractului de asistenta tehnica este ca implementarea cu succes a contractului sã conducã la finalizarea cu succes din punct de vedere al calitãþii, costurilor ºi perioadei de timp a contractelor de lucrari.

 

Contract de lucrãri: CL9 Proiectare ?i execu?ie de bran?amente ?i racorduri în aria de operareSC HARVIZ SA

 

Contractul a fost semnat cu asocierea SC HIDROTRAN SRL- SC TERMOLANG SRL- SC ING SERVICE SRL –SC TOTAL PROIECT SRL în data de 14.05.2015. acesta are o valabilitate de 240 zile începând cu data ordinului de începere din data de 10.09.2015.

Valoarea contractului este de 16.338.890,42 lei fãrã TVA la LOT1.
Valoarea contractului este de 10.682.476,11 lei fãrã TVAla LOT2.
Contractul cuprinde brasn?amente ?i racorduri în urmãtoarele localitã?i:
LOT 1: Sãndominic, Mãdãra?, Cãr?a-Ineu, Tome?ti, Dãne?ti, Racu, Satu Nou/Gãrciu, Siculeni, Mihãileni, Vãcãre?ti, Nãdejdea.
LOT2: Miercurea Ciuc, Leliceni-Fitod, Minsentea, ?oimeni, Pãuleni-Ciuc, Frumoasa, Bãrzava, Nicole?ti, Sãnmartin, Ciucani, Cozmeni, Sãn?imion.
LOT3: Contractul a fost semnat cu asocierea SC PROBICONS SRL în data de 14.05.2015. acesta are o valabilitate de 240 zile începând cu data ordinului de începere din data de 10.09.2015.

 

Valoarea contractului este de 8.612.835,58 lei fãrã TVA.
Contractul cuprinde brasn?amente ?i racorduri în urmãtoarele localitã?i: Vlãhi?a, Homorod-Bãi, Mãrtini?, Rare?, Sãnpaul, Brãde?ti, Tãrnovi?a, Satu Mare, Fãncel, Sãncrai, Tãma?u, Tibod, Ulcani.