Proiecte POIM

poimlogo

 

Programul Opera?ional Infrastructurã Mare (POIM)

 Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a rãspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 ºi în acord cu Cadrul Strategic Comun ºi Documentul de Poziþie al serviciilor Comisiei Europene. Strategia POIM este orientatã spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul Naþional pentru Reformã ºi cu Recomandãrile Specifice de Þarã, concentrându-se asupra cre?terii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin mãsuri de eficienþã energeticã ºi promovare a energiei verzi, precum ºi prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul ºi o utilizare mai eficientã a resurselor.
Prioritãþile de finanþare stabilite prin POIM contribuie la realizarea obiectivului general al Acordului de Parteneriat prin abordarea directã a douã dintre cele cinci provocãri de dezvoltare identificate la nivel naþional: Infrastructura ºi Resursele.

 

POIM finanþeazã activitãþi din patru sectoare: infrastructura de transport, protecþia mediului, managementul riscurilor ºi adaptarea la schimbãrile climatice, energie ºi eficienþã energeticã, contribuind la Strategia Uniunii pentru o creºtere inteligentã, durabilã ºi favorabilã incluziunii.

 

POIM beneficiazã de o alocare financiarã de cca. 11,8 mld. Euro, din care:

 

  • 6,94 mld. Euro Fond de Coeziune
  • 2,48 mld. Euro Fond European de Dezvoltare Regionalã
  • 2,46 mld. Euro Cofinantare

 

sursa: http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014

 

 

 

Sprijin pentru pregãtirea proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apã ?i apã uzatã din jude?ul Harghita, în perioada 2014-2020 – Cod SMIS 2014+ 101066