Proiect Major

"Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Harghita"

Accesarea unor fonduri europene pentru finanţarea investiţiilor din domeniul apei şi ape uzate se poate realiza cu condiţia înfiinţării unei noi structuri instituţionale, care este supusă controlului autorităţilor publice locale. De aceea în anul 2008 s-a înfiinţat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz, la care s-au aderat acele autorităţi publice locale care au ca scop realizarea unor proiecte de investiţii de acest tip, respectiv care doresc să delege serviciul de administrare a propriilor reţele de apă şi canalizare unui operator regional. Tot în anul 2008 doi membri ai Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Harghita Viz (municipiul Miercurea Ciuc şi Consiliul Judeţean Harghita) au înfiinţat Operatorul Regional de Apă şi Canalizare S.C. HARVÍZ S.A. Scopul primordial al înfiinţării acestei societăţi este accesarea fondurilor europene pentru extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată. Astfel operatorul regional poate să creeze condiţiile obligatorii pentru obţinerea autorizaţiilor/avizelor şi licenţelor emise de autorităţile competente.

Ca urmare, Operatorul Regional de Apă şi Canalizare S.C. HARVÍZ S.A. a pregătit aplicaţia pentru accesarea fondurilor de coeziune şi a obţinut finanţarea investiţiilor pentru extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în localităţile Miercurea Ciuc, Șoimeni, Fitod, Leliceni, Ciceu, Sândominic, Vlăhița, Tomești, Dănești, Mădăraș, Cârța.

Contractul de finanţare nr. 1132 a fost semnat la data de 21.03.2012 cu POS Mediu pentru implementarea proiectului cu titlul ”Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în judeţul Harghita

Valoare totală a proiectului, 284.517. 006 ron fără TVA, a fost asigurată din următoarele surse de finanţare:

 • 78,46% de fonduri nerambursabile UE
 • 11,99% de Guvernul României
 • 1,85% de autorităţile publice locale implicate în proiect
 • 7,7% de Operatorul Regional S.C. Harvíz S.A.

Ca urmare prin toate contractele s-au efectuat următoarele lucrări pentru apă:

 • Reabilitare captare apă din Vlăhița
 • Reabilitarea si extinderea statiei de tratare apa din Vlahita si Frumoasa
 • 5 statii de clorinare;
 • Reabilitare si extindere a 11 rezervoare noi;
 • 130 km de retea reabilitata si extinsă;
 • 4025 racorduri de apă

Pentru apă uzată:

 • Extinderea statiei de epurare din Madaras si Vlahita;
 • Reabilitarea si extinderea a 40 statii de pompare;
 • 108 km de rețea reabilitată și extinsă;
 • 5988 branșamente la rețeaua de canalizare

Prezentare proiect Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Harghita