Proiecte

Accesarea unor fonduri europene pentru finanţarea investiţiilor din domeniul apei şi ape uzate se poate realiza cu condiţia înfiinţării unei noi structuri instituţionale, care este supusă controlului autorităţilor publice locale.

De aceea în anul 2008 s-a înfiinţat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Viz, la care s-au aderat acele autorităţi publice locale care au ca scop realizarea unor proiecte de investiţii de acest tip, respectiv care doresc să delege serviciul de administrare a propriilor reţele de apă şi canalizare unui operator regional. Tot în anul 2008 doi membri ai Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Harghita Viz (municipiul Miercurea Ciuc şi Consiliul Judeţean Harghita) au înfiinţat Operatorul Regional de Apă şi Canalizare S.C. HARVÍZ S.A.

Scopul primordial al înfiinţării acestei societăţi a fost accesarea fondurilor europene pentru extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată. Astfel operatorul regional poate să creeze condiţiile obligatorii pentru obţinerea autorizaţiilor/avizelor şi licenţelor emise de autorităţile competente.

Ca urmare, Operatorul Regional de Apă şi Canalizare HARVÍZ S.A. între anii 2009-2023 a implementat prin programele POS Mediu și POIM următoarele proiecte majore și nemajore:

  • Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Harghita
  • Racorduri, branșamente și extinderea rețelei de canalizare în aria de operare a SC HARVÍZ SA
  • Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Harghita, în perioada 2014 - 2020
  • Digitalizarea procesului de citire a contoarelor de apă la Harvíz SA
  • Utilizarea energiei regenerabile la nivelul HARVÍZ SA