Sprijin Proiect Major

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Harghita, în perioada 2014- 2020

În data de 08.02.2017 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 22, aferent proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Harghita, în perioada 2014- 2020„ contract semnat intre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru POIM si Operatorul Regional HARVIZ S.A. Valoarea totala a proiectului, fara TVA, este de 10.503.439 lei, valoare integral eligibila, din care 85% sunt fonduri alocate de Uniunea Europeană, 14% fonduri de la Bugetul de Stat, iar 1% reprezintă contribuția autorităților locale implicate in Proiect.

Obiectivul general al proiectului constă în elaborarea documentațiilor necesare în vederea obținerii finanțării pentru „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Harghita, în perioada 2014-2020„ asigurându-se continuarea strategiei pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată și îndeplinirea obligațiilor Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană, obiectivele specifice fiind: Pregătirea aplicației de finanțare inclusiv a documentelor suport (Studiu de Fezabilitate, Analiză Cost Beneficiu, EIM, AA, Evaluarea riscurilor legate de schimbările climatice, considerații privind adaptarea si diminuarea și rezistență la dezastre, care trebuie, de asemenea, luată în considerare de către proiect etc); Asigurarea sprijinului necesar pe parcursul evaluării fezabilității proiectului propus (tehnică, economică, financiară, mediu, etc.); Realizarea documentațiilor de atribuire pentru contractele de lucrări și servicii rezultate din planul de achiziții care trebuie să fie parte a studiului de fezabilitate, inclusiv acordarea de sprijin în procesul de licitare-contractare; Organizarea a cel putin două seminarii (workshopuri) de prezentare a Studiului de Fezabilitate și a Documentatiilor de atribuire;

Durata proiectului este până în data de 31 decembrie 2023.

 

Semnare contract de finanțare