Raportări audit anual CSF

Raport audit anual pentru anul 2015

Raport audit anual pentru anul 2016

Raport audit anual pentru anul 2017

Raport audit anual pentru anul 2018

Raport audit anual pentru anul 2019

Raport audit anual pentru anul 2020