Încheierea contractului

 

Serviciile de apă potabilă și apă uzată pot fi furnizate numai pe baza unui Contract. Serviciile care fac obiectul contractului, locația punctelor de consum, tarifele acestora, întinderea responsabilităților părților contractante, precum și drepturile și obligațiile acestora sunt consemnate în contract.

Încheierea contractului în cazul unui branșament/racord nou:

Viitorul consumator trebuie să obțină mai întâi un aviz de la biroul de specialitate al Furnizorului de servicii (a se vedea https://harviz.ro/ro/relatii-cu-clientii/avizare.html „Avizare”). După obținerea avizului, vor fi executate lucrările de branșare/racordare la sistemele publice, ținând cont de ceea ce este descris în aviz, iar în cazul realizării branșamentului de apă se va monta apometrul - costurile lucrării vor fi suportate de către consumator. Consumatorul anunță finalizarea lucrărilor de branșare/racordare la Serviciul Contractare-facturare și Relații cu Clienții sau la punctul de lucru de care aparține proprietatea respectivă. Furnizorul de servicii verifică lucrările realizate la fața locului și face recepția contorului și branșamentului de apă. După aceasta, Contractul de Servicii poate fi încheiat cu Harvíz S.A. la Serviciul Contractare-facturare și Relații cu Clienții sau la reprezentanții societății care operează la punctele de lucru.

Acte necesare pentru încheierea unui contract: copia actului care face dovada dreptului de proprietate (extras de carte funciară, contract de vânzare/cumpărare, certificat de moștenire), copia actului de identitate.

Încheierea unui contract în cazul unui branșament/racord existent (încetarea,transcrierea, reînnoirea unui contract).

Conform legislației în vigoare, consumatorul trebuie să-și anunțe intenția de a rezilia contractul în scris. În cazul vânzării unui imobil, la solicitarea consumatorului cu contract valabil, vom elibera o adeverință, care să ateste, faptul, că respectivul imobil nu este grevat cu datorii față de Harvíz S.A. Pe baza contractului de vânzare/cumpărare prezentat în copie împreună cu copia actului de identitate, noul proprietar va încheia Contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare la Serviciul Contractare-facturare și Relații cu Clienții sau reprezentantul societății, care operează la punctul de lucru respectiv.

Important!

Utilizarea serviciilor publice fără contract valabil constituie contravenție și în baza art. 47 din Legea nr. 51/2006 republicată se pedepsește cu amendă de la 500 - 1000 lei!

 

Cerere tip pentru încheierea contractului - vă rugăm, să complectați câmpurile marcate cu galben!

Model contract