Tarife

Tarife apă și servicii de canalizare

De la 1 martie 2016: apă potabilă  3,31 lei/ metru cub  +TVA 9% = 3,61 lei

De la 1 ianuarie 2018: servicii de canalizare 2,835 lei/metru cub +TVA 9% = 3,09 lei           

De la 1 aprilie 2019: apă potabilă  3,50 lei/ metru cub  +TVA 9% = 3,82 lei

De la 1 aprilie 2019: servicii de canalizare 3,08 lei/metru cub +TVA 9% = 3,36 lei

De la 6 octombrie 2021: apă potabilă 3,80 lei/metru cub + TVA 9% = 4,14 lei

De la 6 octombrie 2021: servicii de canalizare 3,41 lei/metru cub + TVA 9% = 3,72 lei

De la 1 martie 2023: apă potabilă 5,47 lei/metru cub + TVA 9% = 5,96 lei

De la 1 martie 2023: servicii de canalizare 5,20 lei/metru cub + TVA 9% = 5,67 lei

De la 1 ianuarie 2024: apă potabilă 5,86 lei/metru cub + TVA 9% = 6,39 lei

De la 1 ianuarie 2024: servicii de canalizare 5,57 lei/metru cub + TVA 9% = 6,07 lei

 

  

Prețuri și tarife avizate de A.N.R.S.C. pentru Operatorii Regionali, luna februarie 2023

Prețuri și tarife avizate de A.N.R.S.C. pentru Operatorii Regionali, luna aprilie 2023

Prețuri și tarife avizate de A.N.R.S.C. pentru Operatorii Regionali, luna august 2023

Prețuri și tarife avizate de A.N.R.S.C. pentru Operatorii Regionali, luna decembrie 2023

Prețuri și tarife avizate de A.N.R.S.C. pentru Operatorii Regionali, luna februarie 2024

 

 Temei legal de preț

Aviz ANRSC 2019       Hotărârea ADI Nr.5/2019 - aprobare preț apă-canal

Aviz ANRSC 2021       Hotărârea ADI Nr.15/2021 - aprobare preț apă-canal

Aviz ANRSC 2023       Ajustare tarife

 

Cum se stabilește tariful pentru apă și canalizare?

Compania de apă S.C. HARVIZ S.A are drept de inițiativă privind stabilirea prețurilor pentru serviciile furnizate. Conform legislației în vigoare tarifele serviciilor sunt avizate de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) și aprobate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Hargita Víz" (ADI „Hargita Víz") pe baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare. Dacă avizul ANRSC este unul tehnic, în sensul respectării metodologiei de fundamentare sau ajustare a prețurilor și tarifelor, aprobarea de către ADI „Hargita Víz" se face ținând cont de reglementările din contractul de finanțare care se derulează în aria de operare și de gradul de suportabilitate a consumatorilor. Operatorii regionali cuprinși în programe de dezvoltare cu finanțare externă/internațională trebuie să unifice prețurile/tarifele pe întreaga arie de operare, în conformitate cu contractul de delagare a gestiunii serviciilor. Conform OUG nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare acele operatori regionali care realizează proiecte cu asistență financiară nerambursabilă din partea UE au obligația să constituie și să alimenteze Fondul IID pe întreaga perioadă de viață a investiției.
           Potrivit acestor constrângeri, S.C. HARVIZ S.A., începând cu 1 august 2012, pe baza avizului nr.2380800/2012, emis de către ANRSC și aprobat de către ADI „Hargita Víz" prin Hotărârea nr. 5/2012, a început să practice tarife unice în aria de acoperire a proiectului de investiție. Prețul pentru apă potabilă s-a majorat de la 1,84 lei la 2,67 lei +TVA/mc, iar pentru apa uzată de la 1,15 lei la 1,96 lei +TVA/mc. O parte semnificativă din aceste majorări de tarife, respectiv 0,72 lei/mc din prețul apei potabile și 0,50 lei/mc din prețul apei uzate se utilizează pentru alimentarea Fondului IID în scopul garantării rambursării integrale a împrumutului destinat cofinanțării proiectului care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă.
           Operatorul Regional S.C. HARVIZ S.A., începand cu 1 mai 2013, pe baza avizului nr.102555/2013, emis de către ANRSC și aprobat de către ADI „Hargita Víz" prin Hotărârea nr. 7/2013, a început să practice tarife unice pe toată aria de delegare, ajustând totodată tarifele conform inflției reale anuale, după cum urmează: 2,93 lei/ mc (fără TVA) pentru apă potabilă,  2,30 lei/ mc (fără TVA) pentru apă uzată. Din sumele majorate 0,76 lei/m3 din prețul apei potabile și 0,66 lei/m3 din prețul apei uzate se transferă în Fondul IID.

Tabel privind creșterea estimată a tarifelor

An

2011

2012

2013

2014*

2015*

Tarif apă potabilă - RON/m3 - fără TVA

 

2,32

2,67

2,93

3,06

3,30

Tarif apă uzată - RON/m3 - fără TVA

 

1,58

1,96

2,30

2,54

2,59

 

*Tarifele preconizate pentru anii 2014, 2015 vor fi ajustate ulterior conform inflației reale anuale.

Despre politica de tarife a proiectului finanțat de UE

În anul 2008, când s-a înființat Operatorul Regional S.C. HARVIZ S.A. în scopul de a accesa fonduri europene pentru extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Harghita, structura de finanțare a Programului Operaþional Sectorial de Mediu a fost următoarea: 85% din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, 13% de la bugetul de stat și 2% din bugetul local. Însă, în anul 2010 această structură, posibil din cauza crizei economice s-a schimbat, prezentându-se astfel: 77,6% sprijin nerambursabil, 11,9% din bugetul de stat, 1,8% din bugetul local, iar restul 7,7% reprezentând contribuția proprie a S.C. HARVIZ S.A. Având în vedere faptul că S.C. HARVIZ S.A. nu are în proprietate bunuri cu care se pot garanta creditul (furnizează servicii pe domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale membre ale ADI „Hargita Víz") contribuția proprie poate fi asigurată doar prin contractarea unui imprumut bancar. Rambursarea creditului poate fi garantată doar prin venituri suplimentare, respectiv prin creșterea tarifelor. De aceea este nevoie de creșterea continuă a tarifelor până în anul 2015, până când investiția se va finaliza. Astfel ponderea însemnată din valoarea creșterii tarifelor (1,22 lei/mc din totalul de 4,63 lei/mc în anul 2012, iar 1,42 lei/mc din totalul de 5,23 lei/mc în 2013) se transferă în mod obligatoriu în Fondul IID pentru garantarea rambursării integrale a creditului contractat, numai restul sumei, respectiv 3,41 lei/mc în 2012 și 3,81/mc în 2013 poate fi utilizată pentru exploatarea și întreținerea sistemului public de alimentare cu apă și canalizare.