Serviciul de verificare metrologică a contoarelor

 

Laborator Metrologic

Societatea HARVÍZ SA realizează verificări metrologice la contoarele de apă rece / caldă prin Laboratorul Metrologic propriu.

Laboratorul Metrologic efecetuează verificările metrologice conform normei de metrologie legală NML 003-05 “Contoare de apă”, emis de B.R.M.L. (Biroul Român de Metrologie Legală)

Sistemul de management a laboratorului este în concordanță cu standardul SR EN ISO/IEC 17025:2018 “Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări”

Pentru asigurarea validității rezultatelor verficărilor metrologice efectuate, laboratorul participă periodic la programe de comparări interlaboratoare organizate de Asociația Laboratoarelor din România - ROLAB.

Laboratorul Metrologic are în dotare o instalație pentru verificarea metrologică a contoarelor de apă DN 15 - DN 40, de tip volumetric. Acesta, conform cerințelor, este etalonată periodic de Institutul Național de Metrologie București și Serviciul Județean de Metrologie Legală Miercurea-Ciuc.

Personalul Laboratorului Metrologic este autorizat de către Direcția Regională de Metrologie Legală Brașov, pentru efectuarea verficărilor metrologice a contoarelor de apă.
Pentru verificarea metrologică a contoarelor de apă, vă puteți adresa societății noastre.

Tarifele sunt stabilite în funcție de diametrul nominal al contoarelor de apă, astfel:

  Diametrul nominal al contorului de apă   Tarif: € + TVA
  Contor Dn 15 mm - 25 mm   4,97
  Contor Dn 25 mm - 40 mm   8,48

 

Autorizatia Laboratorului de Metrologie Nr. 031-12

AVIZ pentru exercitarea activitatii de montare de mijloace de masurare Nr. Bv-07-005-13