Serviciul public de canalizare

A csíkszeredai szennyvíztisztító állomás ülepítõ medencéje

 

 

 

 

 

Evacuarea apelor uzate, atât în orașe, cât și în sate, este parțial gravitațională și parțial ajutată prin stații de pompare de canalizare.

Folosim soluții ecologice pentru tratarea apelor uzate. La toate stațiile noastre de epurare, după un tratament mecanic, utilizăm tehnologii de tratare cu nămol activ. În bazinele de nămol activ, apele uzate sunt purificate cu ajutorul unei varietăți de bacterii. Bacteriilor aerobe oxigenul este furnizat prin aerare.

Nămolul rezultat este (de obicei, în mod mecanic) deshidratat și depozitat timp de șase luni, după care se poate fi utilizat în agricultură.

Apa uzată tratată în mod corespunzător se întoarce în cele din urmă în apele noastre naturale.

 

Rețeaua publică de canalizare

Reţeaua de canalizare este parte a sistemului public de canalizare, alcătuită din canale colectoare, canale de serviciu, cămine, guri de scurgere şi construcţii anexe care asigură preluarea, evacuarea şi transportul apelor uzate.

Racordul de canalizare

Racordul este partea din reţeaua publică de canalizare care asigură legătura dintre instalaţiile interioare de canalizare ale utilizatorului şi reţeaua publică de canalizare, inclusiv căminul de racord.

Racordul de la cămin spre reţea, inclusiv căminul de racord, aparţine reţelei publice de canalizare.

Punctul de delimitare dintre reţeaua publică de canalizare şi instalaţia interioară

Punctul de delimitare dintre instalațiile interioare de canalizare și rețeaua publică de canalizare se face prin primul cămin de racord în sensul de scurgere a apei uzate situate pe domeniul public.

Căminul de racord este ultima componentă a reţelei publice de canalizare şi cea care delimitează reţeaua publică de canalizare de instalaţia interioară a clientului.

Căminul de racord este primul cămin de vizitare, vizibil şi accesibil, de pe reţeaua publică de canalizare, amplasat pe domeniul public sau privat.

Căminele care nu sunt legate direct la reţeaua publică de canalizare, ci doar la căminul de racord, sunt cămine de vizitare şi fac parte din reţeaua interioară a imobilului.

Clientul are obligaţia de a întreţine şi repara instalaţia interioară de canalizare până la căminul de racord.

Înlăturarea defecțiunilor/înfundărilor

În cazul în care Utilizatorul observă perturbații în funcționarea sistemului de canalizare proprie sau publică (refulări ale apelor uzate, sisteme înfundate), poate anunța dispeceratul societății (Miercurea Ciuc 0758-770040, Odorheiu Secuiesc 0728-268344). Defecțiunile care apar pe rețeaua publică de canalizare se înlătură de către Operator, care are obligația de a asigura buna funcționare a sistemului public. Acele defecțiuni sau înfundări, care apar între punctul de delimitare și punctele de consum care aparțin Utilizatorului, se înlătură contra cost, pe baza unui act numit ”Dovadă”, complectat și semnat de reprezentantul acestuia.