Serviciul public de canalizare

În viaþa de zi cu zi, folosim apa potabilã pentru diverse activitãþi: spãlatul vaselor, al hainelor, igiena personalã etc. Odatã utilizatã, apa devine murdarã.Sistemul de canalizare este folosit pentru colectarea acestei ape înainte de a fi redatã mediului înconjurãtor.Acest lucru implicã elaborarea, întreþinerea ºi extinderea unei reþele vaste de canalizare care sã facã faþã fluxului mare de apã uzat??.

   APROBATE prin HOTÃRÂREA. CONS. ADMIN. NR.9/20.06.2012-  ANEXA NR.1  - CAP.C
DENUMIRE UM TARIF  OBSERVA?II 
Lei fãrã TVA
Accept ape uzate menajere vidanjate la statia de epurare de la terti lei/mc 10.00    
Accept  deseuri lichide vidanjate la statia de epurare de la terti lei/mc 60.00    
         
         
   TARIFE PENTRU UTILIZAREA  AUTOSPECIALELOR, UTILAJELOR MARI, MIJLOACELOR AUTO   
         
   APROBATE prin HOTÃRÂREA. CONS. ADMIN. NR.10/30.07.2013-  ANEXA NR.1  CAP. A 
DENUMIRE UM TARIF  OBSERVA?II 
Lei fãrã TVA
Autovidanjor HR-15-HRV lei/vidanjare 200.00 descãrcare, accept la sta?ia de epurare
km deplasare 4.50
Deplasare la fata locului pentru debransare datornici -interora? lei/buc 115.00 fãrã interven?ie 
Deplasare la fata locului pentru debransare datornici-în afara ora?ului lei/buc 34.00 fãrã interven?ie 
lei/km deplasare 8.00

 

TARIF LA SERVICIILE SUPLIMENTARE DE EPURARE care se va calcula ?inând cont de reglementãrile în vigoare, pe baza metodologiei anexate