Laborator mobil pentru detec?ia pierderilor de apã în re?ele ?i echipamente pentru laboratorul central, pentru analize chimice ?i biologice

Laborator mobil pentru detec?ia pierderilor de apã în re?ele ?i echipamente pentru laboratorul central, pentru analize chimice ?i biologice