Reabilitarea ?i extinderea re?elelor de alimentare cu apã ?i canalizare menajerã din localitã?ile Miercurea Ciuc, ?oimeni, Fitod ?i Lelicen

Reabilitarea ?i extinderea re?elelor de alimentare cu apã ?i canalizare menajerã din localitã?ile Miercurea Ciuc, ?oimeni, Fitod ?i Lelicen