Verificarea proiectelor de cãtre verificatori autoriza?i

Verificarea proiectelor de cãtre verificatori autoriza?i