Tarife pentru alte servicii

Tarife pentru prestarea unor servicii

 

APROBATE prin HOTÃRÂREA. CONS. ADMIN. NR.10/30.07.2013- ANEXA NR.1 - CAP.C

 

DENUMIRE

 

UM

TARIF

 

OBSERVA?II

Lei fãrã TVA
Detectare conducta, depistare, spargere lei/ora 80.00 se taxeazã min.1 ore
Pompare ape uzate cu motopompa lei/ora 30.00 se taxeazã min.1 ore
Manevre la instala?iile publice de apã lei/buc 60.00  
Rebran?are consumatori lei/buc 400.00 cei debran?a?i pentru neplatã

 

Conectare bransament apã potabilã

lei/buc 250.00 pânã la DN 32 mm
lei/buc 500.00 peste DN 32 mm
Eliberare adeverin?e si xerocopii acte arhivate lei/pagina 10.00  
Demontare/remontare contor apã lei/buc 5.00  
Sigilare pe pozi?ie contor de apã lei/buc 10.00  

Notã: În cazul demontãrii, remontãrii ?i verificãrii contoarelor  de apã de Laboratorul metrologic  resigilarea este gratuitã.

 

VERIFICAREA METROLOGICÃ A CONTOARELOR DE APÃ - Conform LISTA OFICIALÃ actualã a BRML

 DENUMIRE

 UM

TARIF

 OBSERVA?II

fãrã TVA
Contor de apa DN 15 mm- DN 25 mm buc 4,97 EURO  
Contor de apa DN 32 mm- DN 40 mm buc 8,48 EURO  

 

APROBATE prin HOTÃRÂREA. CONS. ADMIN. NR.9/20.06.2012- ANEXA NR.1 - CAP.C

 DENUMIRE

 UM

TARIF

 OBSERVA?II

Lei fãrã TVA
Accept ape uzate menajere vidanjate la sta?ia de epurare de la ter?i lei/mc 10.00  
Accept deseuri lichide vidanjate la sta?ia de epurare de la ter?i lei/mc 60.00  

 

Tarife pentru utilizarea autospecialelor, utilajelor mari, mijloacelor auto

APROBATE prin HOTÃRÂREA. CONS. ADMIN. NR.10/30.07.2013- ANEXA NR.1 CAP. A

 DENUMIRE

 UM

TARIF OBSERVA?II
Lei fãrã TVA

 Autovidanjor HR-15-HRV

lei/vidanjare 200.00 descãrcare, accept la sta?ia de epurare
km deplasare 4.50
Deplasare la fata locului pentru debransare datornici -interora? lei/buc 115.00 fãrã interven?ie
Deplasare la fata locului pentru debransare datornici-în afara ora?ului lei/buc 34.00 fãrã interven?ie
lei/km deplasare 8.00