Csatornaszolgáltatás

A szennyvízelvezetés a városokban és a községekben egyaránt részben gravitációs, részben kényszeráramoltatású (vákuumos, illetve házi beemelõkkel ellátott kisnyomású) szennyvízelvezetõ rendszerrel  történik.

A csíkszeredai szennyvíztisztító állomás ülepítõ medencéjeA szennyvíztisztítás során környezettudatos megoldásokat alkalmazunk. Szennyvíztelepeink mindegyikén - a mechanikai tisztítást követõen - kis- illetve nagyterhelésû eleveniszapos tisztítási technológiát mûködtetünk, jellemzõen nitrogén és foszfor eltávolítással. Az eleveniszapos medencékben többféle baktérium segítségével tisztítjuk a szennyvizet. Az oxigént kedvelõ baktériumoknak légbefúvással oxigént biztosítunk. A keletkezõ szennyvíziszapot (jellemzõen gépi) víztelenítés és fél éves tárolás után a mezõgazdaság hasznosítja, így az értékes tápanyagok a talajba kerülnek.
A megfelelõen megtisztított szennyvíz végül természetes vizeinkbe kerül vissza.