Csatornaszolgáltatás

 

A csíkszeredai szennyvíztisztító állomás ülepítõ medencéje

 

 

 

 

 

 

A szennyvízelvezetés a városokban és a községekben egyaránt részben gravitációs, részben kényszeráramoltatású (vákuumos, illetve házi beemelőkkel ellátott kisnyomású) szennyvízelvezető rendszerrel történik.

A szennyvíztisztítás során környezettudatos megoldásokat alkalmazunk. Szennyvíztelepeink mindegyikén - a mechanikai tisztítást követően - kis- illetve nagyterhelésű eleveniszapos tisztítási technológiát működtetünk, jellemzően nitrogén és foszfor eltávolítással. Az eleveniszapos medencékben többféle baktérium segítségével tisztítjuk a szennyvizet. Az oxigént kedvelő baktériumoknak légbefúvással oxigént biztosítunk. A keletkező szennyvíziszapot (jellemzően gépi) víztelenítés és fél éves tárolás után a mezőgazdaság hasznosítja, így az értékes tápanyagok a talajba kerülnek.
A megfelelően megtisztított szennyvíz végül természetes vizeinkbe kerül vissza.

 

A szennyvízelvezető csatornahálózat

A csatornahálózat a szennyvízelvezető közhálózat része, amely gyűjtőcsatornákból, kiszolgáló csatornákból, aknákból, lefolyókból és a szennyvíz felvételét, elvezetését és elszállítását biztosító melléképítményekből áll.

Szennyvízhálózatra való csatlakozás

A szennycsatorna bekötés a szennyvízelvezető közhálózatnak az a része, amely biztosítja a kapcsolatot a felhasználó belső szennyvízelvezetési rendszere és a közhálózat között, beleértve a csatlakozóaknát is. A csatlakozóakna, valamint az aknától a hálózatig tartó vezeték a szennyvízelvezető közhálózat része.

A közhálózat és az ingatlanok saját elvezető rendszere közötti elhatárolási pont

A belső szennyvízelvezetés és a közhálózat közötti elhatárolás a közterületen elhelyezkedő, a szennyvízelvezetés folyásirányában az első csatlakozóknál történik. A csatlakozóakna a szennyvízelvezető közhálózat utolsó eleme, ez választja el a közhálózatot a felhasználó belső vezetékrendszerétől, ez a közhálózat első látható és hozzáférhető eleme, mely közterületen vagy magánterületen helyezhető el.

Szennyvízbekötésekkel kapcsolatos tudnivalók

Azok a szennyvízelveztő rendszerhez tartozó aknák, melyek a közhálózatra a csatlakozóaknákon keresztül kötődnek, a hálózat tisztítását szolgálják és az ingatlanok belső rendszeréhez tartoznak. A belső szennyvízhálózat karbantartási és javítási kötelezettsége a csatlakozóaknáig a megrendelőt terheli, míg a közhálózat megfelelő működését az Üzemeltető/szolgáltató kell, hogy biztosítsa.

Duguláselhárítás

Ha a fogyasztó a szennyvízhálózat nem megfelelő működését azaz az elvezető rendszer dugulását észleli, a cég diszpécserszolgálatánál tehet bejelentést (Csíkszereda 0758-770040, Székelyudvarhely 0728-268344). Tudni kell, hogy a szennyvízhálózaton keletkező meghibásodások, üzemzavarok (dugulások) elhárítása az elhatárolási pontig a szolgáltató feladata, ezt térítésmentesen végzi. Az elhatárolási ponton belül, a fogyasztó irányában keletkező üzemzavarok elhárításának költségei azonban a felhasználót terhelik, a munkálatok ellenértékének leszámlázása egy helyben kitöltött és a megrendelő által aláírt munkalap alapján történik.