Engedélykiváltási tanácsadás

A HARVÍZ Rt. által mûködtetett víz és csatorna közhálózatokra való csatlakozási folyamat leírása

 

A. (TERMÉSZETES FOLYAMAT) –MEGLÉVÕ RENDSZEREK -ESETÉBEN

1) KÉRÉS

Az igénylõ (jogi-, vagy fizikai személy) kitöltött tipuskéréssel fordul a Regionális Szolgáltató mûszaki osztályához, amiben kifelyezi óhaját miszerint csatlakozni szeretne a víz- és/vagy csatorna közhálózatra.A kérésnek tartalmaznia kell a következõ adatokat:
a) az igénylõ neve, lakcíme, telefonszáma
b) a szóban forgó ingatlan címe, tulajdonformája (saját vagy bérelt)
Az igénylõ a kérést a Szolgáltató székhelyén, a vidéki munkapontok irodáinál vagy az illetõ helységben szolgálatot teljesítõ Harvíz alkalmazottnál adhatja le. A kérést iktatni kell. Az iktatás után a mûszaki iroda irodavezetõjéhez kell eljuttatni, aki elbírálja, jóváhagyja vagy megalapozott írott indoklás mellett elutasítja.

2) MÛSZAKI TERV

A kérés leadásakor az igénylõnek, egy rövid mûszaki tervet kell bemutatnia. A tervet egy, erre jogosítással rendelkezõ, külsõ tervezõ készíti el. A dokumentumnak tartalmaznia kell:
- egy rövid mûszaki leírást a szükséges hozamról, vezetékhosszról és –átmérõkrõl, a kiszolgált személyek számáról, stb.
- egy behelyezési rajzot (plan de incadrare) és
- egy részlet rajzot (plan de detaliu) a vezetékek nyomvonaláról, a csatlakozási aknák elhelyezésérõl, mélységérõl, a gerincvezetékekre való csatlakozási pontokról, a vezetékek mélységeirõl, vezeték átmérõkrõl és minden egyéb fontos tudnivalóról amire az üzemeltetés során szükség lehet, beleértve az aknák és a gerincvezetékre való csatlakozási pontokat.

3) CSATLAKOZÁSI ENGEDÉLY KIVÁLTÁSA

Ezek után az igénylõnek , az engedély ellenértékének a kifizetése után, ki kell váltania a csatlakozási engedélyt (aviz de bransare/racordare) , a Cég székhelyén, a mûszaki iroda engedély kibocsátási irodáján. Az engedély kiváltását megelõzõen (lehetõleg a kérés leadásakor) a következõ dokumentumokot kell beadni:
a) csatlakozási kérés
b) mûszaki terv
c) a szóban forgó ingatlan tulajdonhelyzetét igazoló dokumentum (telekk??nyv másolat, érvényes bérleti szerzõdés másolat, a munkálatok elvégzésére történõ felhatalmazás az épület tulajdonosa részérõl, stb.)
d) a helyi önkormányzat által kibocsájtott -a rácsatlakozásra vonatkozó-urbanisztikai bizonylatot
A rácsatlakozási engedélyt a fenti, összes akta beadásától számított maximum 30 munkanapon belül ki kell bocsátani,

4) KIVITELEZÉS
-a tulajdonos, az urbanisztikai bizonylatban foglalt összes szükséges engedély kiváltása után , epítkezési engedélyt vált ki a helyi önkormányzattól, az elvégzendõ munkálatokra
-a kivitelezés megkezdése elõtt értesíti a regionális szolgáltatót a munkálatok megkezdésérõl
-a gerinvezetékre való rácsatlakozást a szolgáltató emberei végzik el, legyen szó ivó- vagy szennyvízrõl, és ennek ellenértékét, az érvényben lévõ tarifa alapján, ki kell fizetni

5) KIVITELEZÉSI MUNKÁLATOK ÁTVÉTELEZÉSE
-a lefektetett vezetékeket nem szabad betakarni, mindaddig amíg a cég alkalmazottja nem tart terepszemlét
-addigra fel kell szerelni a fogyasztásmérõt és az ellenõrzés után az átvételezõ leplombája és errõl tipus-jegyzõkönyvet készít. Az átvételkor a tulajdonosnak be kell mutatnia a kiváltott csatlakozási engedélyt, valamint a fogyasztásmérõ bizonylatát. Amennyiben az átvételezõ eltérést tapasztal a kiadott engedély és a kivitelezés között, egy új rajzot készít és azt bejutattja az engedélyezési irodába.

6) SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ALÁÍRÁSA
-a tulajdonos az átvétel után 3 munkanapon belül jelentkezik a cég székhelyén, szolgáltatási szerzõdés megkötése érdekében bemutatja következõ aktákat:
-a kiváltott csatlakozási engedélyt
-az átvételi jegyzõkönyvet

B.(KEDVEZMÉNYES ELJÁRÁS) –ÚJ RENDSZEREK- ESETÉBEN

1) KÉRÉS

Az igénylõ (fizikai személy) kitöltött tipus kéréssel fordul a Regionális Szolgáltató mûszaki osztályához, amiben kifelyezi óhaját miszerint csatlakozni szeretne a víz- és/vagy csatorna közhálózatra.A kérésnek tartalmaznia kell a következõ adatokat:
c) az igénylõ neve, lakcíme, telefonszáma
d) a szóban forgó ingatlan címe, tulajdonformája (saját vagy bérelt)
Az igénylõ a kérést a Szolgáltató székhelyén, a vidéki munkapontok irodáinál vagy az illetõ helységben szolgálatot teljesítõ Harvíz alkalmazottnál adhatja le. A kérést iktatni kell. Az iktatás után a mûszaki iroda irodavezetõjéhez kell eljuttatni, aki elbirálja, jóváhagyja vagy megalapozott írott indoklás mellett elutasítja.

2) A MÛSZAKI TERV

A kérés leadásakor egyeztetés történik a kivitelezési feltételekrõl is. Ennek alapján és a terepszemle után a Szolgáltató szakemberei elkészítik maximum 5 munkanap alatt. A dokumentumnak tartalmaznia kell:
- egy rövid mûszaki leírást a szükséges hozamról, vezetékhosszról és –átmérõkrõl, a kiszolgált személyek számáról, stb.
- egy behelyezési rajzot (plan de incadrare) és
- egy részlet rajzot (plan de detaliu) a vezetékek nyomvonaláról, a csatlakozási aknák elhelyezésérõl, mélységérõl, a gerincvezetékekre való csatlakozási pontokról, a vezetékek mélységeirõl, vezeték átmérõkrõl és minden egyéb fontos tudnivalóról amire az üzemeltetés során szükség lehet, beleértve az aknák és a gerincvezetékre való csatlakozási pontokat.

3) A CSATLAKOZÁSI  ENGEDÉLY KIVÁLTÁSA

Ezek után az igénylõnek ki kell váltania a csatlakozási engedélyt (aviz de bransare/racordare) , a Cég székhelyén, a mûszaki iroda engedély kibocsátási irodáján. Az engedély kiváltását megelõzõen (lehetõleg a kérés leadásakor) a következõ dokumentumokot kell beadni:
a) csatlakozási kérés

b) a szóban forgó ingatlan tulajdonáhelyzetét igazoló dokumentum (telekkönyv másolat, érvényes bérleti szerzõdés másolat, a munkálatok elvégzésére történõ felhatalmazás az épület tulajdonosa részérõl, stb.)
c) a helyi önkormányzat által kibocsátott -a rácsatlakozásra vonatkozó-urbanisztikai bizonylatot
A rácsatlakozási engedélyt a fenti, összes akta beadásától számított maximum 15 munkanapon belül ki kell bocsátani,

4) KÖZHÁLÓZATRA VALÓ CSATLAKOZÁSI SZERZÕDÉS

Ez a dokumentum egy kétnyelvû típusnyomtatvány.(1.sz. melléklet) Akkor kerül kitöltésre és aláírásra ha rendelkezésre áll a csatlakozási engedély. Ebben az anyagban pontosan ki kell tölteni a kért adatokat, bejelölni a fizetési feltételeket, elfogadni a szerzõdéses jogokat és kötelezettségeket. Azokat az észrevételeket vagy elvárásokat amelyek nincsenek a szerzõdés formájában kell a szerzõdéshez hozzárendelni, ha mindkét fél egyet ért bevezetésükkel. Ez az a dokumentum ami alapján az ügyfél megrendeli a Szolgáltatótól a közmûre való rácsatlakozást, tudomásul veszi a vonatkozó jogait és kötelezettségeit.
A szerzõdés aláírásakor az ügyfél kifizeti a munkálatok értékét (beleértve a csatlakozási engedélyét is), vagy az elsõ részletet, a szerzõdésben választott fizetési módnak megfelelõen. Amennyiben a részletfizetési mód mellett döntött a részletfizetésre történõ felszólítást, számla formájában a vízfogyasztási számlával együtt fogja megkapni, a szerzõdésben vállalt idõben.

5) AZ ELÕSZÁMÍTÁSOK ELKÉSZÍTÉSE

Az elõszámítás a csatlakozási szerzõdés melléklete. Ennek tartalma magába foglalja a fogyasztásmérõ utáni elzáróig az összes anyagot és azok felszerelésének díját.
Nem tartalmazza a munkálat földmunka részének ellenértékét.

6) A KIVITELEZÉS ÉS A MUNKÁLATOK ÁTVÉTELEZÉSE
A fõvezetékre való rácsatlakozást a regionális szolgáltató által elismert szakképesített kereskedelmi társaság végzi. A kivitelezõ a munka elvégzése után, helyszínrajzot készít, valamint a felhasznált anyagokrol elszámolást. Az anyagokat a Szolgáltató biztositja, beleértve a fogyasztásmérõt is.
A rácsatlakozási munkálatok végeztével a regionális szolgáltató helyi képviselõje által kitöltött átvételi jegyzõkönyv alapján a fogyasztóval megköttetik a szolgáltatási szerzõdés, mely tartalmazza az ivóvízhasználat és/vagy a szennyvízvisszafogadás fetételeit, a szolgáltatások árát, fizetési feltételeket, határidõket, valamint a szerzõdõ felek jogait és kötelességeit. A szolgáltatási szerzõdés aláírása után az ivóvízszolgáltatás és a szennyvízhálózat üzemeltetésének minõségét a regionális szolgáltató szavatolja.

7) A SZENYVÍZHÁLOZATRA VALÓ CSATLAKOZÁS:

Azok a fogyasztók, akik az újonnan lefektetett szennyvízhálózatra szeretnének rácsatlakozni és a község polgármesteri hivatalánál nem fizették ki az ott megszabott 200 lejes díjat, jelentkezzenek a Harvíz R.t. csíkszeredai székhelyén, vagy a cég körzeti megbízottjánál , itt egy típuskérés kitöltése után ugyanezért az összegért megkapják a rácsatlakozási engedélyt, valamint a csatlakozási idomot.

Megjegyzés: Azok a jogi személyek, akik eddig nem voltak rácsatlakozva a meglévõ ivóvízhálózatra, a törvényes elõírásoknak megfelelõen szakember által elkészített bekötési terv alapján csatlakozási engedélyt kell kérjenek a regionális szolgáltatótól.

8) A SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ALÁÍRÁSA

A szerzõdést az átvételezéskor kell aláírni, ha ez nem lehetséges, akkor a tulajdonos az átvétel után 3 munkanapon belül jelentkezik a cég székhelyén, szolgáltatási szerzõdés megkötése érdekében és ehhez bemutatja következõ aktákat:
-a kiváltott csatlakozási engedélyt
-az átvételi jegyzõkönyvet