2017

A HARVÍZ RT Közgyűlésének Határozatai

Hotărâre AGA nr.1 din 09.03.2017

Se aprobă BVC și programul de investiții pentru anul 2017.

Se aprobă modificarea contactelor de mandat încheiate cu membrii C.A. prin indexarea indemnizației cuvenite membrilor C.A.

Hotărâre AGA nr.2 din 09.03.2017

Se aprobă reconfirmarea auditorului financiar Szász Bertalan Anna.

Hotărâre AGA nr.3 din 25.05.2017

Se aprobă raportul directorului general și raportul administratorului privind activitatea aferentă anului 2016.

Se aprobă situațiile financiare a S.C. HARVÍZ S.A., aferente anului 2016.

Se aprobă raportul de audit financiar al situațiilor financiare ale S.C. HARVÍZ S.A.  pe anul 2016.

Se aprobă descărcarea de gestiune a consiliului de administrație a S.C. HARVÍZ S.A. pentru exercițiul financiar 2016.

Se aprobă descărcarea de gestiune a directorului general a S.C. HARVÍZ S.A. pentru exercițiul financiar 2016.

Se aprobă modificarea BVC-ului S.C. HARVÍZ S.A. pentru anul 2017.

Se aprobă BVC-ul S.C. CSÍKI FÜRDŐK S.R.L. și programul de investiții pentru anul 2017.

Se aprobă rezultatele înregistrate de S.C. CSÍKI FÜRDŐK S.R.L.  în anul 2016.

Împuternicire persoană pentru îndeplinirea formalităților de publicitate a hotărârii.

Hotărâre AGA nr.4 din 30.10.2017

Se aprobă modificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli (BVC) pe anul 2017

Se aprobă listei de investiții pe anul 2017

Se aprobă modificarea organigramei