2021

A HARVÍZ RT Közgyűlésének Határozatai

 

Hotărâre AGOA nr.1 din 17.03.2021

Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli (BVC) al societății HARVÍZ S.A. și CSÍKI FÜRDŐK S.R.L. pentru anul 2021.

Se aprobă lista cu investiții propuse pentru anul 2021.

Hotărâre AGOA nr.2 din 19.05.2021

Se aprobă situațiile financiare ale societății HARVÍZ S.A. aferente anului 2020.

Se aprobă raportul de audit financiar al situațiilor financiare ale societății HARVÍZ S.A. încheiate la data de 31.12.2020, se aprobă Raportul Administratorului și execuția bugetului pentru exercițiul financiar 2020.

Hotărârea AGEA nr.1/2021 din 19.05.2021

Se aprobă modificarea Art.13.3 și Art.16.7 din Actul Constitutiv .

 Horărârea AGOA nr.3 din 19.05.2021

Se aprobă situațiile financiare ale societății CSÍKI FÜRDŐK S.R.L. aferente anului 2020.

Se aprobă raportul de audit financiar al situațiilor financiare ale societății CSÍKI FÜRDŐK S.R.L. încheiate la data de 31.12.2020, se aprobă Raportul Administratorului și execuția bugetului pentru exercițiul financiar 2020.

Hotărârea AGOA nr.4 din 19.05.2021

Se aprobă modificarea contractelor de mandat încheiate cu membri C.A.

Hotărârea AGOA nr.5 din 13.07.20201

Se ia act de expirarea mandatului auditorului financiar și se aprobă numirea în calitate de audit financiar a doamnei Szász-Bertalan Anna până la data de 25.05.2023

Hotărârea AGEA nr.2/2021 din 13.07.2021

Se aprobă modificarea Art.19.5 din Actul Constitutiv 

Horărârea AGOA nr.6 din 13.07.2021

Se aprobă, începând cu data de 01.06.2021, creșterea renumerației administratorului unic al societății CSÍKI FÜRDŐK S.R.L.

Hotărârea AGOA nr.7 din 13.10.2021

Se aprobă modificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății HARVÍZ S.A., aferent anului 2021.

Se aprobă modificarea listei de investiții pentru anul 2021.