2013

A HARVÍZ RT Közgyűlésének Határozatai

 

Hotărâre AGA nr. 1. din 28.02.2013.

Aprobarea realizării BVC pentru anul 2012.
Aprobare BVC pe anul 2013.
Împuternicirea persoană pentru îndeplinirea formalitățiilor de publicitate a hotărârii

Hotărâre AGA nr. 2. din 09.05.2013.

Aprobare raport C.A. privind activitatea desfățurată în anul 2012.
Situații financiare anuale : bilanț, cont de profit ți pierdere, date informative, note explicative, situația capitalului propriu ți fluxurilor de trezorerie, raportul auditorului
Descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2012
Raportul auditului financiar pe anul 2012
Raport administrator unic al S.C. CSÍKI FÜRDÕK S.R.L., situații financiare  pe anul 2012.
Descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2013
Împuternicirea persoană pentru îndeplinirea formalitățiilor de publicitate a hotărârii

Hotărâre AGA nr. 3. din 09.05.2013.

Aprobarea acordării unui împrumut pentru S.C. CSÍKI FÜRDÕK S.R.L.
Împuternicirea persoană pentru îndeplinirea formalitățiilor de publicitate a hotărârii

Hotărâre AGA nr. 4. din 05.08.2013.

Aprobare raport C.A. privind activitatea desfățurată în anul 2012. în formă reactualizată
Se aprobă situații financiare reactualizate care conțin : bilanț, cont de profit ți pierdere, date informative, note explicative, situația modificării capitalului propriu ți fluxurilor de trezorerie
Descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2012
Aprobare raportul auditului financiar pe anul 2012 reactualizat
Împuternicirea persoană pentru îndeplinirea formalitățiilor de publicitate a hotărârii

Hotărâre AGA nr. 5. din 01.10.2013.

Aprobarea rectificării BVC  pe anul 2013
Împuternicirea persoană pentru îndeplinirea formalitățiilor de publicitate a hotărârii

Hotărâre AGA nr. 6. din 01.10.2013.

Aprobarea completării obiectului de activitate pentru S.C. CSÍKI FÜRDÕK S.R.L.
Împuternicire  administrator unic să semneze actul adițional și actul constitutiv actualizat.
Împuternicirea persoană pentru îndeplinirea formalitățiilor de publicitate a hotărârii