2014

A HARVÍZ RT Közgyűlésének Határozatai


Hotărâre AGA nr. 1. din 24.02.2014.

Aprobarea BVC pentru anul 2014
Înaintarea BVC spre aprobare Consiliului Județean HR și Consiliului Local Miercurea-Ciuc
Împrejurimirile în care BVC poate fi rectificat
Împuternicirea persoană pentru îndeplinirea formalitățiilor de publicitate a hotărârii

Hotărâre AGA nr. 2. din 24.02.2014.

Aprobare BVC pe anul 2014. pentru S.C. CSÍKI FÜRDÕK S.R.L. ți înaintarea acestuia spre aprobare Consiliului Local Miercurea-Ciuc și Consiliului Județean HR
Împrejurimirile în care BVC poate fi rectificat
Împuternicirea persoană pentru îndeplinirea formalitățiilor de publicitate a hotărârii

Hotărâre AGA nr. 3. din 24.02.2014.

Aprobarea modificării obiectului principal de activitate pentru S.C. CSÍKI FÜRDÕK S.R.L.
Împuternicire administrator unic să semneze ctul adițional ți actul constitutiv actualizat
Împuternicirea persoană pentru îndeplinirea formalitățiilor de publicitate a hotărârii

Hotărâre AGA nr. 4. din 24.04.2014.

Aprobare raport C.A. privind activitatea desfățurată în anul 2013
Aprobare situații financiare la data de 31.12.2013. : bilanț, cont de profit ți pierdere, date informative, note explicative, situația capitalului propriu lu fluxuri de trezorerie, raportul auditorului
Descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2013
Aprobare raport administrator unic al S.C. CSÍKI FÜRDÕK S.R.L., situații financiare pe anul 2013.
Descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2013
Aprobarea demisiei înaintate de administratorul unic, numire în funcție a administratorului unic
Împuternicirea persoană pentru îndeplinirea formalitățiilor de publicitate a hotărârii

Hotărâre AGA nr. 5. din 24.04.2014.

Aprobarea încetării mandatului auditorului financiar
Numirea unui nou auditor financiar
Împuternicirea persoană pentru îndeplinirea formalitățiilor de publicitate a hotărârii

Hotărâre AGA nr. 6. din 30.10.2014.

Aprobarea rectificării BVC pe anul 2014.
Aprobarea prelungirii mandatului C.A.
Revocarea unui membru C.A. ca urmare a demisiei acestuia
Împuternicirea persoană pentru îndeplinirea formalitățiilor de publicitate a hotărârii

Hotărâre AGA nr. 7. din 30.10.2014.

Aprobarea criteriilor de selecție și a metodologiei de evaluare a candidațiilor la postul de mebru C.A.
Aprobarea anunțului care se va publica în privința candidaturilor
Efectuarea procesului de evaluare în cadrul Comitetului de nominalizare C.A., fără expert independent
Împuternicirea persoană pentru îndeplinirea formalitățiilor de publicitate a hotărârii

Hotărâre AGA nr. 8. din 30.10.2014.

Aprobarea completării obiectului de activități secundare ale societății
Împuternicirea prețedintelui C.A. pentru semnarea actului constitutiv actualizat și a actului adițional
Împuternicirea persoană pentru îndeplinirea formalitățiilor de publicitate a hotărârii

Hotărâre AGA nr. 9. din 30.10.2014.

Aprobarea înființării punctelor de lucru
Aprobarea desființării unui punct de lucru
Împuternicirea persoană pentru îndeplinirea formalitățiilor de publicitate a hotărârii

Hotărâre AGA nr. 10. din 03.12.2014.

Modificarea Hotărârii AGA nr.6/2014
Împuternicirea persoană pentru îndeplinirea formalitățiilor de publicitate a hotărârii

Hotărâre AGA nr. 11. din 03.12.2014.

Modificarea Hotărârii AGA nr.9/2014
Împuternicirea persoană pentru îndeplinirea formalitățiilor de publicitate a hotărârii