2015

A HARVÍZ RT Közgyűlésének Határozatai

 

Hotărâre AGA nr. 1. din 28.01.2015.

Aprobarea BVC pe anul 2015.

Aprobarea prelungirii mandatului C.A.

Împuternicire persoană pentru îndeplinirea formalităților de publicitate a hotărârii

Hotărâre AGA nr. 2. din 10.04.2015.

Aprobare raport Ca și raport director general privind activitatea desfășurată în anul 2014
Aprobarea raportului auditorului financiar
Aprobare situații financiare la data de 31.12.2014. : bilanț, contul de profit și de pierdere, date informative, note explicative, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie
Descărcarea de gestiune a administratorulor pe anul 2014.
Aprobarea modificării BVC și a listei de investiții pe anul 2015
Aprobare raport administrator unic S.C. CSÍKI FÜRDÕK S.R.L. privind activitatea desfășurată în anul 2014.
Aprobare situații financiare anuale: bilanț, cont de profit și de pierdere, date informative, note explicative, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie
Descărcarea de gestiune a adminsitratorului unic pe anul 2014.
Împuternicire persoană pentru îndeplinirea formalităților de publicitate a hotărârii.

Hotărâre AGA nr. 3. din 10.04.2015.

Aprobarea încetării mandatului C.A.
Aprobarea constituirii noului C.A.
Aprobarea duratei mandatului, renumerația membrilor C.A.
Aprobarea contractului de mandat / administrare
Împuternicire reprezentant al acționarilor care va semna contractul cu administratorii.
Aprobarea regulamentului de funcționare C.A. și a regulamentului Comitetelor Consultative
Împuternicire persoană pentru îndeplinirea formalităților de publicităte a hotărârii

Hotărâre AGA nr. 4. din 10.04.2015.

Modificare act constitutiv , creșterea numărului de administratori de la 3 la 5,
Împuternicire președinte C.A. pentru semnarea actului adițional și act constitutiv actualizat
Împuternicire persoană pentru efectuarea publicității hotărârii

Hotărâre AGA nr. 5. din 23.06.2015.

Aprobare prelungire mandat administrator unic S.C. CSÍKI FÜRDÕK S.R.L.,
Împuternicire pre?edinte C.A. pentru negocierea și semnarea contractului de mandat cu administratorul unic,
Împuternicire administrator unic pentru semnarea actului adițional și act constitutiv actualizat
Împuternicire persoană pentru îndeplinirea formalităților de publicităte a hotărârii

Hotărâre AGA nr. 6. din 23.06.2015.

Aprobare înființare punct de lucru pentru S.C. CSÍKI FÜRDÕK S.R.L.,
Aprobare contractare credit în valoare de 9.000.000 lei pentru cofinanțarea proiectului POS MEDIU,
Împuternicire persoană pentru efectuarea publicității hotărârii

Hotărâre AGA nr. 7. din 24.11.2015.

Aprobarea raportului de activitate pentru trimestrele I-III din 2015

Hotărâre AGA nr. 8. din 24.11.2015.

Aprobarea modificării BVC aferent anului 2015. Modificarea listei de investiții.