Víz- és Csatornahasználati díjaink

 

2016 március 1-től az ivóvízszolgáltatás díja 3,31 lej/ köbméter  +ÁFA 9% = 3,61 lej

2018 január 1-től a  csatornaszolgáltatás díja 2,835 lej/köbméter +ÁFA 9% = 3,09 lej

2019 április 1-től az ivóvízszolgáltatás díja 3,50 lej/ köbméter  +ÁFA 9% = 3,82 lej

2019 április 1-től a  csatornaszolgáltatás díja 3,08 lej/köbméter +ÁFA 9% = 3,36 lej 

2021 október 6-tól az ivóvízszolgáltatás díja 3,80 lej/köbméter + ÁFA 9% = 4,14 lej

2021 október 6-tól a csatornaszolgáltatás díja 3,41 lej/köbméter + ÁFA 9% = 3,72 lej

2023 március 1 - től az ivóvízszolgáltatás díja 5,47 lej/ köbméter + ÁFA 9% = 5,96 lej

2023 március 1 - től a csatornaszolgáltatás díja 5,20 lej/ köbméter + ÁFA 9% = 5,67 lej

2024 január 1 - től az ivóvízszolgáltatás díja 5,86 lej/ köbméter + ÁFA 9% = 6,39 lej

2024 január 1 - től a csatornaszolgáltatás díja 5,57 lej/ köbméter + ÁFA 9% = 6,07 lej

 

Regionális Szolgáltatók számára az Országos szakhatóság (A.N.R.S.C.) által jóváhagyott árak 2023 februárjában 

Regionális Szolgáltatók számára az Országos szakhatóság (A.N.R.S.C.) által jóváhagyott árak 2023 áprilisában 

Regionális Szolgáltatók számára az Országos szakhatóság (A.N.R.S.C.) által jóváhagyott árak 2023 augusztusában

Regionális Szolgáltatók számára az Országos szakhatóság (A.N.R.S.C.) által jóváhagyott árak 2023 decemberében

Regionális Szolgáltatók számára az Országos szakhatóság (A.N.R.S.C.) által jóváhagyott árak 2024 februárjában

 A szolgáltatási díjak jogalapja

Aviz ANRSC 2019       Hotărârea ADI Nr.5/2019 - aprobare preț apă-canal

Aviz ANRSC 2021       Hotărâre ADI Nr.15/2021 - aprobare preț apă-canal

Aviz ANRSC 2023       Áremelés

 

A HARVIZ Rt. által alkalmazott víz- és csatornadíjakkal, valamint az árpolitikával kapcsolatos tudnivalók

2012 folyamán az Országos Szakhatóság (ANRSC) 2380800/2012-es számú jóváhagyása és az 5/2012-es számú Hargita Víz Közösségfejlesztési Társulás határozata értelmében sikerült az egységes árat kialakítanunk a szolgáltatási területünkön. Ez az ár megfelel az európai uniós projektünk árpolitikájának, amelyet a szolgáltatási területünkön levõ önkormányzatok már 2011-ben önkormányzati határozattal elfogadtak. Az áremelési folyamat 2012. augusztus 1-tõl kezdõdött, amikor a 2009-ben elfogadott 1,84 lej/m3 + áfa ivóvízárat 2,67 lej/m3 + áfá-ra és az 1,15 lej/m3 + áfa csatornahasználati díjat 1,96 lej/m3 + áfá-ra emeltük. Ez a vízdíj esetében 0,83 lej/m3 + áfa, míg a csatornadíj esetében 0,81 lej/m3 + áfa árnövekedést jelentett. Ezekbõl az árkülönbözetekbõl a vízdíj esetében 0,72 lej/m3-t, a csatornadíj esetében 0,50 lej/m3-t a 198/2005. számú sürgösségi kormányrendelet által kötelezõ módon létrehozandó Fejlesztési, Helyettesítési és Karbantartási Alapban (Fond IID) tartalékolunk hiteltörlesztési garancia címen, a különbözetbõl fennmaradó rész pedig az az összeg, amellyel a szolgáltató szabadon rendelkezhet (a vízdíj esetében 0,11 lej, míg a csatornadíj esetében 0,31 lej, összesen 0,42 lej).
2013. május 1-tõl az Országos Szakhatóság 102555/2013-as számú jóváhagyása és a Hargita Víz Közösségfejlesztési Társulás 7/2013-as számú határozata értelmében a vízdíj 2,93 lej/m3 + áfá-ra, a csatornadíj 2,30 lej/m3 + áfá-ra növekedett. Ezekbõl az összegekbõl a vízdíj esetében köbméterenként 0,76 lej, a csatornadíj esetében pedig 0,66 lej a Fejlesztési, Helyettesítési és Karbantartási Alapba halmozódik fel.

 

Az európai uniós pályázatunk árpolitikájáról

2008-ban, amikor a Harvíz Rt. megalakult annak érdekében, hogy európai pénzeket pályázhasson a megye közmûrendszereinek bõvítésére és felújítására, a Környezetvédelmi Ágazati Operatív Program finanszírozási struktúrája a következõ volt: 85 % európai uniós alapok, 13 % Román kormány által biztosított alapok, 2% önkormányzati hozzájárulás. Ez az arány 2010-ben, a gazdasági válság következményeként a következõkre módosult: 77,6 % vissza nem térítendõ uniós finanszírozás, 11,9% a Román kormány támogatása, 7,7% a Regionális Szolgáltató (HARVIZ Rt.) önrésze, valamint 1,8% önkormányzati hozzájárulás. Tekintettel arra, hogy a HARVIZ Rt.-nek nincs saját vagyona ( az önkormányzatok tulajdonában lévõ közmûrendszereken szolgáltat) a pályázati önrészét csak banki hitel igénybevételével tudja elõteremteni. A hitel visszatörlesztésének fedezetét pedig a szolgáltatási árak növelésén keresztül tudja garantálni. Ezért szükséges az a folyamatos árnövelés, amelyet 2015 végéig fog eszközölni a cég. Az árnövelés jelentõs részét (2012-ben 1,22 lej /m3, 2013-ban 1,42 lej/m3 ) a Fejlesztési, Helyettesítési és Karbantartási Alapban kötelezõ módon felhalmozza, hiteltörlesztés címen.