Víz- és Csatornahasználati díjaink

2016 március 1-től az ivóvízszolgáltatás díja 3,31 lej/ köbméter  +ÁFA 9% = 3,61 lej

2018 január 1-től a  csatornaszolgáltatás díja 2,835 lej/köbméter +ÁFA 9% = 3,09 lej

2019 április 1-től az ivóvízszolgáltatás díja 3,50 lej/ köbméter  +ÁFA 9% = 3,82 lej

2019 április 1-től a  csatornaszolgáltatás díja 3,08 lej/köbméter +ÁFA 9% = 3,36 lej 

2021 október 6-tól az ivóvízszolgáltatás díja 3,80 lej/köbméter + ÁFA 9% = 4,14 lej

2021 október 6-tól a csatornaszolgáltatás díja 3,41 lej/köbméter + ÁFA 9% = 3,72 lej

 

 A szolgáltatási díjak jogalapja

Aviz ANRSC 2019       Hotărârea ADI Nr.5/2019 - aprobare preț apă-canal

Aviz ANRSC 2021       Hotărâre ADI Nr.15/2021 - aprobare preț apă-canal

 

A HARVIZ Rt. által alkalmazott víz- és csatornadíjakkal, valamint az árpolitikával kapcsolatos tudnivalók

2012 folyamán az Országos Szakhatóság (ANRSC) 2380800/2012-es számú jóváhagyása és az 5/2012-es számú Hargita Víz Közösségfejlesztési Társulás határozata értelmében sikerült az egységes árat kialakítanunk a szolgáltatási területünkön. Ez az ár megfelel az európai uniós projektünk árpolitikájának, amelyet a szolgáltatási területünkön levõ önkormányzatok már 2011-ben önkormányzati határozattal elfogadtak. Az áremelési folyamat 2012. augusztus 1-tõl kezdõdött, amikor a 2009-ben elfogadott 1,84 lej/m3 + áfa ivóvízárat 2,67 lej/m3 + áfá-ra és az 1,15 lej/m3 + áfa csatornahasználati díjat 1,96 lej/m3 + áfá-ra emeltük. Ez a vízdíj esetében 0,83 lej/m3 + áfa, míg a csatornadíj esetében 0,81 lej/m3 + áfa árnövekedést jelentett. Ezekbõl az árkülönbözetekbõl a vízdíj esetében 0,72 lej/m3-t, a csatornadíj esetében 0,50 lej/m3-t a 198/2005. számú sürgösségi kormányrendelet által kötelezõ módon létrehozandó Fejlesztési, Helyettesítési és Karbantartási Alapban (Fond IID) tartalékolunk hiteltörlesztési garancia címen, a különbözetbõl fennmaradó rész pedig az az összeg, amellyel a szolgáltató szabadon rendelkezhet (a vízdíj esetében 0,11 lej, míg a csatornadíj esetében 0,31 lej, összesen 0,42 lej).
2013. május 1-tõl az Országos Szakhatóság 102555/2013-as számú jóváhagyása és a Hargita Víz Közösségfejlesztési Társulás 7/2013-as számú határozata értelmében a vízdíj 2,93 lej/m3 + áfá-ra, a csatornadíj 2,30 lej/m3 + áfá-ra növekedett. Ezekbõl az összegekbõl a vízdíj esetében köbméterenként 0,76 lej, a csatornadíj esetében pedig 0,66 lej a Fejlesztési, Helyettesítési és Karbantartási Alapba halmozódik fel.

 

Az európai uniós pályázatunk árpolitikájáról

2008-ban, amikor a Harvíz Rt. megalakult annak érdekében, hogy európai pénzeket pályázhasson a megye közmûrendszereinek bõvítésére és felújítására, a Környezetvédelmi Ágazati Operatív Program finanszírozási struktúrája a következõ volt: 85 % európai uniós alapok, 13 % Román kormány által biztosított alapok, 2% önkormányzati hozzájárulás. Ez az arány 2010-ben, a gazdasági válság következményeként a következõkre módosult: 77,6 % vissza nem térítendõ uniós finanszírozás, 11,9% a Román kormány támogatása, 7,7% a Regionális Szolgáltató (HARVIZ Rt.) önrésze, valamint 1,8% önkormányzati hozzájárulás. Tekintettel arra, hogy a HARVIZ Rt.-nek nincs saját vagyona ( az önkormányzatok tulajdonában lévõ közmûrendszereken szolgáltat) a pályázati önrészét csak banki hitel igénybevételével tudja elõteremteni. A hitel visszatörlesztésének fedezetét pedig a szolgáltatási árak növelésén keresztül tudja garantálni. Ezért szükséges az a folyamatos árnövelés, amelyet 2015 végéig fog eszközölni a cég. Az árnövelés jelentõs részét (2012-ben 1,22 lej /m3, 2013-ban 1,42 lej/m3 ) a Fejlesztési, Helyettesítési és Karbantartási Alapban kötelezõ módon felhalmozza, hiteltörlesztés címen.