Gyakori kérdések - Magyarázatok

 

Hogyan kell leolvasni a mérőindexet?

Az index a bekötési vízmérő számlapján látható számokból áll, és egy egész számot jelent, felosztások nélkül. A mértékegység a köbméter. A köbméternél kisebb egységeket (100 liter, 10 liter, 1 liter, 0,1 liter) egyes vízmérőknél a számlapon található kisméretű mutatók mérik.

Tömbházlakásokba felszerelt mérőórák

Ezt a típusú vízmérőt költségelosztónak nevezik, és a 241/2006 Törvény 3. cikk j) pontja szerint - "közös használatú, beltéri berendezéssel ellátott társasházakban használt készülékek, a bekötés szintjén mért összfogyasztások egyénre szabására és az egyes ingatlanokra/lakásokra történő felosztását szolgálja" (a fordítás értelemszerű, nem szószerinti). A HARVIZ R.T. Regionális Szolgáltató nem foglalkozik a társasházakban található lakásokban felszerelt költségelosztók leolvasásával, ez a feladat a Tulajdonosi Társulásokra hárul.Ezen épületek vízfogyasztásának elszámolása a bekötési vízmérő által mért mennyiségek alapján történik, a költségek lakásonkénti felosztása szintén a Tulajdonosi Társulások feladata.

A méréskülönbségek okai

A társasházak lakástulajdonosai számára fontos probléma a bekötési vízmérők által mért vízmennyiségek leosztása. A romániai és külföldi vízszolgáltatók által végzett vizsgálatok alapján a vízmérőkkel ellátott társasházakban a bekötési vízmérő és a költségelosztók által rögzített mennyiségek összege közötti különbség akár a 30-50% közötti százalékot is elérheti.E különbségek okai a következők lehetnek: pontossági osztálybeli eltérések, a költségelosztó vízmérők helytelen felszerelése, időszakos metrológiai bevizsgálás hiánya, csalárd vízfogyasztás, a mérőórák leolvasásának különböző dátumai.

  • Pontossági osztály miatti eltérések: A vízmérőket a vízmennyiség mérési pontossága szerint osztályozzák. Jelenleg négy pontossági osztály létezik, ezek az A, B, C és D. A legnagyobb méréspontossági osztály a „D”, a legalacsonyabb, tehát legkevésbé pontos az „A”. A legtöbb bekötési vízmérő magasabb, B, C vagy D osztályú, ezek kezdő áramlási sebessége kisebb, mint a költségleosztóké, azaz kisebb mennyiségű áthaladó víz indítja el a készülék számlálóját. Az épületek belső hálózatából származó, a csaptelepek meghibásodása, a vécécsészék, szerelvények, belső oszlopok, csövek szivárgása miatti vízveszteségeket, általában az alacsony áramlási sebességű szivárgásokat az elosztók nem rögzítik, ezek a bekötési vízmérőn jelennek meg.Példa: Egy csepp víz térfogata kb. 0,25 ml. Így kiszámolható az elosztón áthaladó, nem rögzített vízmennyiség egy rosszul záró csapnál/vécécsészénél:
    • 1 csepp/másodperc 650 liter/hó veszteséget eredményez
    • egy kb. 1 mm vastag vízsugár 6500 liter/hó veszteséget produkál
  • Az elosztók hibás beszerelése: A gyártók a beépítési helyzettől függően garantálják és adják meg a vízmérők pontossági osztályát. A nem megfelelő pozícióban felszerelt vízmérő visszafordíthatatlanul befolyásolja a mérő szerkezeti jellemzőit a mozgó alkatrészek fokozott kopása révén, ez pedig jelentős hatással lehet az induló áramlási sebességre.Így például, a vízszintes felszerelésre gyártott vízmérő minden más beépítési helyzetben alacsonyabb osztályba kerül. Ez azt jelenti, hogy megnövekszik a mérő induló áramlási sebessége.
  • Az időszakos metrológiai ellenőrzések hiánya: Idővel a vízmérők elhasználódnak, dekalibrálódnak, és vízkő rakódik le bennük, aminek következtében a mérések pontatlanok lesznek. Emiatt, a gyártók által előírt időközönként időszakos metrológiai bevizsgálás és hitelesítés szükséges
  • Csalárd vízfogyasztás:Gyakran előfordul, hogy egyes társasházak lakói úgy használnak vizet, hogy ezt a fogyasztást a költségmegosztó nem rögzíti. Ilyen módszerek lehetnek: mosógépek, falikazánok vagy egyéb készülékek hibás beszerelése, a vízmérő szándékos befolyásolása, meghibásodott, leállt vízmérő további használata és be nem jelentése, vagy lejárt metrológiai érvényességi idejű vízmérők használata. Nem lehet figyelmen kívül hagyni az olyan helyzetet sem, melyben a költségleosztó minimális áramlási sebességének határán (-mikor még a készülék még nem mér) nyitva tartott csapon „gyűjtik” a vizet, ezáltal okozva kárt a társasház közösségének.
  • A vízmérők leolvasásának különböző időpontjai: Lényeges eltérések adódhatnak a bekötési mérőórák és a lakások költségmegosztói leolvasásának időpontja közötti naptári eltolódások miatt. Szolgáltatóként javasoljuk, hogy az elosztók leolvasását a bekötési mérőórák leolvasásával egy napon végezzék el. Csíkszereda város területén a Tulajdonosi Társulásoknál felszerelt bekötési vízmérők leolvasása a hónap 10., 20. vagy 30. napján, illetve a legközelebbi munkanapon történik Székelyudvarhelyen és Szentegyházán minden hónap 30-án, vagy a legközelebbi munkanapon.