Önök kérdezték

Mit tegyek, ha panasszal kívánok élni?

Ha a fogyasztónak bármilyen, a szolgáltatással kapcsolatos panasza van, azt mindenekelőtt a szolgáltató vízmű ügyfélszolgálatán célszerű elintézni; ezt megteheti személyesen…

Ha a fogyasztónak bármilyen, a szolgáltatással kapcsolatos panasza van, azt mindenekelőtt a szolgáltató vízmű ügyfélszolgálatán célszerű elintézni; ezt megteheti személyesen vagy telefonon.

Panaszát írásban is beküldheti (levélcím: 530153. Csíkszereda, Akác út 1 szám) címre.

Mire szolgál a vízóra?

Az ivóvíz fogyasztás mérésére vízóra szolgál. A bekötési vízmérő a bekötővezeték végpontjára telepített mérőeszköz, amely az ingatlan összes vízhasználatát méri.…

Az ivóvíz fogyasztás mérésére vízóra szolgál. A bekötési vízmérő a bekötővezeték végpontjára telepített mérőeszköz, amely az ingatlan összes vízhasználatát méri. A fogyasztói hálózaton belül mellékmérők is felszerelhetők. A mellékmérő hitelesíttetés kezdeményezése és annak költsége a mellékmérő tulajdonosát terheli.

A bekötési vízóra, valamit a szolgáltatóval elszámolásra használt mellékóra üzembe helyezéskor a szolgáltató illetéktelen beavatkozás, leszerelés megakadályozása céljából plombával zárja le. Elveszíti a mérő hitelessége érvényességét, ha a plombát rögzítő zsinór elszakad, vagy a plomba megsérül.

A fogyasztónak biztosítani kell a vízmérő akna hozzáférhetőségét, tisztán tartását, a vízmóra ép állapotban való megőrzését, és a vízóra rendellenes működéséről a szolgáltatót haladéktalanul értesíteni köteles.

Hogyan ellenőrizhetjük, hogy nincs-e csőtörés?

Ha a fogyasztó a vízmérő rendszeres ellenőrzése során, vagy a számla alapján úgy gondolja, hogy a vízmérő többet mér a…

Ha a fogyasztó a vízmérő rendszeres ellenőrzése során, vagy a számla alapján úgy gondolja, hogy a vízmérő többet mér a valós fogyasztásnál, először feltétlenül meg kell győződni arról, nincs-e ennek telken- vagy házon belüli oka.

A rejtett szivárgást nagyon nehéz feltárni, azonban ez elsősorban a fogyasztó érdeke.

Amennyiben a fogyasztó azt észleli, hogy a mérő akkor is fogyasztást mutat, amikor minden kifolyócsap zárva van, és sehol nincs jól látható felszíni nyoma vezeték meghibásodásának (csepegő szifon, nedves fal, stb.), csőtörés, illetve szivárgás lehet. Ez esetben a hibát mielőbb fel kell tárni, és javítani kell.