Szerződéskötés

 

Az ivóvíz, illetve szennyvízszolgáltatás kizárólag egy Szolgáltatási Szerződés alapján történhet. A szerződésben vannak rögzítve a szerződés tárgyát képező szolgáltatások, a fogyasztási pontok helye, ezek díjszabása, a szerződő felek felelősségének kiterjedése, illetve ezek jogai és kötelezettségei.

Szerződéskötés új bekötés esetén:

A jövendő fogyasztónak legelőször egy csatlakozási engedélyt kell kiváltania a Szolgáltató szakirodájától (lásd https://harviz.ro/ugyfelszolgalat/engedelyeztetes.html “Engedélyeztetés”). Miután ez megvan, az engedélyben leírtak figyelembevételével megtörténik a közhálózatra való csatlakoztatás, vízbekötés esetén a vízmérő felszerelése – a munkálatok költségei a fogyasztót terhelik. Ezután a fogyasztó bejelenti a csatlakozást az Ügyfélszolgálati Irodában, vagy annál a munkapontnál, amelyhez az illető ingatlan tartozik. A szolgáltató a helyszínen ellenőrzi a csatlakozás/bekötés helyes kivitelezését és jegyzőkönyvbe/nyilvántartásba veszi a vízmérőt. Ezek után kerülhet sor a Szolgáltatási szerződés megkötésére a Harvíz R.T. Ügyfélszolgálati Irodájában, vagy a munkapontokon tevékenykedő megbízottaknál. Szerződéskötéshez szükséges akták: tulajdonjogot igazoló okirat (telekkönyvi kivonat, adásvételi szerződés, örökösödési bizonylat) másolata, személyi igazolvány másolata.

Szerződéskötés meglévő bekötés esetén (szerződés megszűntetése, átírása, újrakötése)

Az érvényben levő jogszabályok szerint, a fogyasztónak írásban jeleznie kell a szerződés megszűntetésére irányuló szándékát. Ingatlan eladása esetén az érvényes szerződéssel rendelkező fogyasztó kérésére egy igazolást bocsátunk ki, mely tanusítja, hogy az illető ingatlant nem terheli a Harvíz R.T. irányában felhalmozott adósság. Ha megvan a közjegyző által hitelesen kiállított adás-vételi szerződés, ennek, valamint a személyi igazolvány másolatával az ingatlan új tulajdonosa felkeresi az Ügyfélszolgálati Irodát, vagy a szolgáltató illetékes munkapontján tevékenykedő megbízottat, hogy megkösse a Szolgáltatási Szerződést.

Fontos!

A közszolgáltatások érvényes szerződés nélküli használata az 51/2006 - számú újraközölt Törvény 47 - cikkelye alapján kihágásnak minősül és 500 - 1000 lejig terjedő pénzbírsággal büntetendő! 

 

Kérésnyomtatvány szerződéskötéshez - kérjük, töltse ki a sárgával jelölt mezőket!

Szerződésminta