PosMediu

Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu reprezintă documentul de programare a Fondurilor Structurale şi de Coeziune, care stabileşte strategia de alocare a fondurilor europene în vederea dezvoltării sectorului de mediu din România, în perioada 2007 - 2013.

Programul a fost elaborat de Ministerul Mediului, în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru POS Mediu şi a fost aprobat de Comisia Europeană în data de 11 iulie 2007.

POS Mediu este unul dintre cele mai importante programe operaţionale din punct de vedere al alocării financiare şi reprezintă cea mai importantă sursă de finanţare pentru sectorul de mediu.

Bugetul total al POS Mediu, pentru perioada de aplicare 2007 - 2013 este de aproximativ 5,6 miliarde euro. Din aceştia, aproximativ 4,5 miliarde euro reprezintă finanţare nerambursabilă a Uniunii Europene şi peste 1 miliard euro reprezintă contribuţia Guvernului României. Finanţarea europeană este asigurată din două surse: Fondul de Coeziune (FC) şi Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Obiectivul global al POS Mediu constă în îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu, contribuind în acelaşi timp la realizarea angajamentelor de aderare şi la respectarea legislaţiei de mediu.

În cadrul POS Mediu au fost identificate cinci axe prioritare corespunzătoare fiecărui sector de mediu finanţat prin program şi o axă prioritară de asistenţă tehnică destinată acordării de sprijin pentru managementul şi evaluarea programului.

Astfel, sunt finanţate proiecte pentru sectoarele apă şi apă uzată, managementul deşeurilor şi reabilitarea terenurilor poluate istoric, termoficare, protecţia naturii, protecţia împotriva inundaţiilor şi reducerea eroziunii costiere.