CA anun?ã organizarea evaluãrii candida?ilor de membrii CA

Consiliului de Administraþie al S.C. HARVÍZ S.A.
Anunþã
organizarea selecþiei/evaluãrii prealabile a candidaþilor pentru 1 post de membru ai Consiliului de Administraþie al S.C. HARVÍZ S.A în conformitate cu prevederile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 109/2011