2019

A HARVÍZ RT Közgyűlésének Határozatai

 

Hotărâre AGOA nr.1 din 22.02.2019

Se aprobă cu unanimitate de voturi declanșarea procedurii de selecție a unui număr de 5 membrii în Consiliul de Administrație al Societății HARVÍZ SA.

Hotărâre AGOA nr.2 din 05.04.2019

Se aprobă încetarea procedurii actuale de selecție și numire a unui număr de 5 membrii în Consiliul de Administrație al Societății HARVÍZ SA.

Reînnoirea mandatului pentru administratori actuali.

Hotărâre AGEA nr.1/2019 din  05.04.2019

Se aprobă modificarea Actul Constitutiv.

 Hotărâre AGOA nr.3 din 25.04.2019

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli (BVC) al Societății HARVÍZ SA și CSÍKI FŰRDŐK SRL. pentru anul 2019.

Se aprobă execuția și realizarea bugetului pe anul 2018.

Se aprobă lista de investiții propuse pentru anul 2019 și organigrama societății. 

Hotărârea AGOA nr.4 din 30.05.2019

Se aprobă situațiile financiare ale societății HARVÍZ SA aferente anului 2018.

Se aprobă raportul de audit financiar și Raportul Administratorului privind situațiile financiare anuale ale societății HARVÍZ SA. la data de 31.12.2018.

Hotărârea AGOA nr.5 din 30.05.2019

 Se aprobă situațiile financiare ale societății CSÍKI FŰRDŐK SRL aferente anului 2018.

 Se aprobă raportul de audit financiar și Raportul Administratorului privind situațiile financiare anuale ale societății CSÍKI FŰRDŐK SRL. la data de 31.12.2018.

Hotărâre AGOA nr.6 din 30.05.2016

Se aprobă prelungirea mandatului de administrator al societății CSÍKI FŰRDŐK SRL.

Hotărârea AGOA nr.7 din 30.05.2019

Se constată realizarea indicatorilor de performanță pe anul 2018 și se aprobă acordarea remunerației - componență variabilă pentru anul 2018 directorului general.

Hotărârea AGOA nr.8 din 30.05.2019

Se aprobă Profilul Consiliului și Profilul Candidatului pentru desemnarea administratori în cadrul C.A. al societății HARVÍZ SA.

Hotărârea AGOA nr.9 din 09.07.2019

Se aprobă încetarea mandatului de administrator și numirea în funcție de administrator neexecutivi persoanelor. 

Hotărârea AGEA nr.2/2019 din 09.07.2019 

Se aprobă completarea abiectului de activitate cu activitățile în clasa CAEN 9609.

Hotărârea AGEA nr.3/2019 din 09.07.2019

Se aprobă modificarea Art.16.2 din Actul Constitutiv, care va avea următorul cuprins: Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și revocați eclusiv printr-o hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor pe baza propuneriI Asociației. 

Hotărârea AGOA nr.10 din 30.10.2019

Se aprobă modificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2019 și modificarea listei de investiții.

Hotărârea AGOA nr.11 din 13.12.2019

Se aprobă sponzorizarea instituției ”SPORT CLUB MIERCUREA CIUC” 

Hotărârea AGOA nr.12 din 13.12.2019

Se aprobă desființarea unui post de Referent de Specialitate Marketing, precum și înființarea unui post la departamentul Relații cu Publicul de la nivelul P.L. Odorheiu Secuiesc.