2016

A HARVÍZ RT Közgyűlésének Határozatai

Hotărâre AGA nr.1. din 20.01.2016

Aprobarea BVC pe anul 2016.

Împuternicire persoană pentru îndeplinirea formalităților de publicitate a hotărârii.

Hotărâre AGA nr.2. din 20.01.2016

Se aprobă reconfirmarea auditorului financiar Szász Bertalan Anna.

Hotărâre AGA nr.3. din 20.01.2016

Se aprobă modificarea contractelor de mandat încheiate cu membrii C.A.

Hotărâre AGA nr.4. din 22.04.2016

Se aprobă raportul directorului general și privind activitatea aferentă anului 2015 și execuția bugetului pe anul 2015.

Se aprobă situațiile financiare aferente anului 2015.

Se aprobă raportul de audit financiar al situațiilor financiare ale societății.

Se aprobă descărcarea de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2015. Se constată îndeplinirea obligațiilor și realizarea criteriilor de performanță asumate de către membrii C.A. prin conrtactul de mandat.

Se aprobă descărcarea de gestiune a directorului  general pentru exercițiul financiar 2015.

Se aprobă rezultatele de S.C. CSÍKI FÜRDŐK S.R.L. în anul 2015.

Hotărâre AGA nr.5. din 22.04.2016

Se aprobă modificarea bugetului de venituri și cheltuieli ca urmare a modificării tarifelor începând din 01.03.2016.

Hotărâre AGA nr.6. din 07.10.2016

Se aprobă execușia și realizarea BVC pentru semestrul I. a anului 2016.

Se aprobă rezultatele economico-financiare aferente primului semestru din anul 2016.

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli.

Se aprobă modificarea planului de investiții, dotări și sursele de finanțare.

Hotărâre AGA nr.7. din 07.10.2016

Se aprobă înființarea punctele de lucru S.C. HARVÍZ S.A. și sistemele aferente acestora.

Se aprobă închiderea următoarelor puncte de lucru: Com. Brădești, str. Principală nr.14, jud. Harghita și Com. Sânmartin nr. 40, jud. Harghita.

Hotărâre AGA nr.8. din 14.12.2016

Se aprobă modificarea Hotărârii AGA nr. 7/2016 prin modificarea art.1.