Vízszolgáltatás

Vízszolgáltatás

 

 

 

 

 

 

A Harvíz Rt. ellátási területén az ivóvíz egy része felszíni vízbázisból származik. A tavak, folyók vizét közvetlenül az erre alkalmas vízrétegből termeljük ki szivattyúkkal, majd a víztisztító művekben kezeljük, hogy minősége megfeleljen az ivóvízzel szemben állított szigorú követelményeknek.

 

Közvízhálózat

A vízelosztó hálózat a közüzemi vízellátó rendszer azon része, amely csőhálózatból, szerelvényekből és melléképítményekből épül fel, és amely két vagy több független felhasználó részére biztosítja a víz elosztását.

Vízbekötés

A vízbekötés a közüzemi vízhálózatnak az a része, amely biztosítja a helyi Önkormányzatok tulajdonát képező, a Regionális szolgáltató által üzemeltetett közhálózat és a helyiség, épület belső hálózata közötti kapcsolatot. A bekötés egyetlen fogyasztót szolgál ki. A bekötés a vízmérőig, beleértve a fiókházat (órát tartalmazó aknát) és a mérőórát is, a kivitelezés finanszírozási módjától függetlenül a közhálózathoz tartozik.

Elhatárolási pontok - Szolgáltató és Felhasználó között

A közterületen elhelyezett mérők esetében a vízellátó létesítmények elhatárolási pontja a vízmérő utáni csap. Ezen a ponton a Felhasználó tulajdonában vagy kezelésében lévő létesítmények a területi igazgatási egység tulajdonában lévő, a Területi Szolgáltató által kezelt elosztó hálózatra kapcsolódnak (általában a csatlakozóaknában található ingatlanhatáron). A vízmérő utáni csap, illetve a csővezeték és a mérő utáni beépítések a Felhasználó tulajdonát képezik.Ha a vízmérő a Felhasználó magánterületén van felszerelve, akkor az elhatárolási pontot az alábbiak szerint határozzuk meg:

- a közterület határától a mérőóra elé szerelt csap/elzárószelep a Felhasználót illeti meg.

- a vízmérő előtti (folyásiránnyal ellentétes) elzárócsap és a mérő az Üzemeltetőé;

- a vízmérő után beépített csap/elzáró szelep, a csövek és a belső elosztó rendszer a Felhasználót illeti meg.

Bekötési vízmérő

A bekötési vízmérő a felhasználó által elfogyasztott víz mennyiségének mérésére szolgáló eszköz, amely a közcélú elosztóhálózat utolsó, vízáramlási irányában lévő eleme, és a felhasználó ingatlanán két tolózár vagy elzárócsap közötti csatlakozásra van felszerelve. A bekötési vízmérő az elfogyasztott víz mennyiségének meghatározására szolgál, melynek alapján a számlázás történik.

A vízbekötésekre szerelt mérőórákat a Szolgáltató a hatályos jogszabályok szerint térítésmentesen, legfeljebb 7 évente egyszer metrológiai bevizsgálásnak veti alá.

Abban az esetben, ha a vízmérőt magába foglaló akna az ő ingatlanán van, az ügyfél köteles a Szolgáltató képviselői számára leolvasás és egyéb beavatkozás céljából hozzáférést biztosítani.

Csőtörés

A közhálózaton keletkezett meghibásodások, törések kijavítása a Szolgáltató feladata, ezek költségei nem terhelik a fogyasztókat. Gyakran előfordul, hogy a leolvasott vízmennyiség jóval meghaladja a felhasználó átlagos fogyasztását. Ilyenkor, ajánlatos a vízmérő és az egyes fogyasztási pontok közötti vezeték tüzetes ellenőrzése, ugyanis ennek karbantartása, illetve esetleges csőtörés esetén a hiba kijavítása a fogyasztó felelőssége. Ennélfogva, a törés, vagy más meghibásodás nyomán elfolyt vízmennyiségek költségei is a fogyasztót terhelik.

Vízminőség ellenőrzés

A vízellátás egyik alapvető feltétele a szolgáltatott ivóvíz minőségének rendszeres ellenőrzése, a termelő kutaktól a vízműtelepeken folyó kezelésen át egészen a fogyasztói csapig. A minőségellenőrzés gyakoriságát, spektrumát jogszabályok, valamint az európai és romániai szabványok írják elő. Ennek megfelelően a Társaság rendszeres időközönként, valamint szúrópróba szerűen végez vízminőség ellenőrzést az ivóvíz hálózat számos mintavételi pontjáról vett mintákból.

A Harvíz korszerű laboratóriumot működtet az ivóvíz folyamatos ellenőrzésére. A cég teljes körű vízmintavételezést alakított ki, mely lehetővé teszi az ivóvíz minőségének mindenkori ismeretét.
Az ivóvízvizsgálatok mellett a laboratórium szennyvíz-, iszap- és agrokémiai vizsgálatokat is végez.

Hibabejelentés

A vízhálózaton észlelt meghibásodásokat, fogyasztásokkal, egyéb szolgáltatásainkkal kapcsolatos észrevételeiket bejelenthetik a Harvíz R.T. Csíkszeredai diszpécserszolgálatánál a 0758-770040 – telefonszámon, a 0800-804-444 zöld számon, a Székelyudvarhelyi diszpécserszolgálatnál a 0728-268344 –telefonszámon, az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., de megtehetik a Harvíz R.T. közösségi oldalán is (https://www.facebook.com/HARVizRT/) vagy akár személyesen is a cég kirendeltségeinél.