2024

A HARVÍZ RT Közgyűlésének Határozatai

 

 Hotărâre AGOA nr.1 din 13.03.2024

Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 al Societății HARVZÍZ SA

Se aprobă Palnul de investiții din Fondul IID pe anul 2024

Se aprobă Planul de administrare și indicatorii de performanță

Hotărâre AGOA nr.2 din 25.04.2024

Se aprobă Strategia privind acordarea Sponsorizărilor

Se aprobă modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli

Se constată încetare mandatului auditorului Szász Bertalan Anna și numirea auditorului financiar Czink Endre, pe o durată de 3 ani

Hotărâre AGOA nr.3 din 23.05.2024

Se aprobă Raportul administratorilor Societății HARVÍZ SA privind anul financiar 2023

Se aprobă Raportul de audit statuar pe anul 2023al Situațiilor financiare încheiate la 31.12.2023 ale Societății HARVÍZ SA

Se aprobă Situația financiară anuală și execuția Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023