2018

A HARVÍZ RT Közgyűlésének Határozatai

 

Hotărâre AGOA nr.1 din 15.02.2018

Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli (BVC) pentru anul 2018 al HARVÍZ S.A.

Hotărâre AGOA nr.2 din 15.02.2018

Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli (BVC) pentru anul 2018 al CSÍKI FŰRDŐK S.R.L.

Hotărâre AGOA nr.3 din 29.03.20218

Se aprobă majorarea remunerației Președintelui Consiliului de Administrație și celorlalți membrii ai Consiliului de Administrație.

Hotărâre AGOA nr.4 din 26.04.2018

Se aprobă modificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli (BVC) pe anul 2018 și listei de investiții pe anul 2018.

Se aprobă modificarea organigramei.

Hotărâre AGOA nr.5 din 28.05.20218

Se aprobă raportul directorului general și raportul administratorului privind activitatea aferentă anului 2017 și execuția bugetului pe anul 2017 ale societății HARVÍZ S.A. și CSÍKI FŰRDŐK S.R.L.

Se aprobă raportul de audit financiar al situațiilor financiare ale HARVÍZ S.A. și CSÍKI FŰRDŐK S.R.L. pe anul 2017.

Se aprobă sitațiile financiare ale societății HARVÍZ S.A., aferente anului 2017 și se aprobă rezultatele înregistrate de societatea CSÍKI FŰRDŐK S.R.L. în anul 2017.

Hotărâre AGOA nr.6 din 28.05.2018

Se aprobă înființarea punctelor de lucru ale societății HARVÍZ S.A. și sistemele aferente acestora în zona Odorheiu Secuiesc.

Hotărâre AGOA nr.7 din 07.08.2018

Se aprobă numirea în calitate de audit financiar a doamnei Szász-Bertalan Anna 

Hotărâre AGOA nr.7A din 28.05.2018

Se aprobă modificarea Obiectului principal de activitate al societății CSÍKI FŰRDŐK S.R.L. din COD CAEN 7820

Se împuternicește dl. Bíró László, Administratorul Unic al societății CSÍKI FŰRDŐK S.R.L., să semneze Actul Adițional la Actul Constitutiv

Hotărâre AGOA nr.8 din 24.10.2018

Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli (BVC) și lista de investiții al societății CSÍKI FŰRDŐK S.R.L. pentru anul 2018

Hotărâre AGOA nr.9 din 24.10.2018

Se aprobă majorarea fondului de premii de la 2% la 10%

Se aprobă modificarea listei de investiții

Se aprobă modificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli (BVC) pe anul 2018

Hotărâre AGOA nr.10 din 21.11.2018

Se aprobă cu unanimitate de voturi vânzarea către Municipiul Miercurea-Ciuc imobilelor aflate în proprietatea tabulară a societății HARVÍZ S.A. situate în Miercurea Ciuc, str. Salcâm nr.1