2023

A HARVÍZ RT Közgyűlésének Határozatai

 

Hotărâre AGOA nr.1 din 12.01.2023

Se aprobă participare în programul finanțat de POIM pentru instalarea sistemelor fotovoltaice.

Hotărârea AGOA nr.2 din 14.03.2023

Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al Societății HARVÍZ S.A.

Se aprobă Planul de Investiții pe anul 2023 al Societății HARVÍZ S.A.

Se aprobă modificarea contractelor de mandat încheiate membrii C.A. 

Hotărârea AGOA nr.3 din 07.04.2023

Se aprobă prelungirea mandatului Consiliul de Administrație HARVÍZ SA., cu maximum 4 luni

Hotărârea AGOA nr.4 din 22.05.2023

Se aprobă Raportul administratorilor Societății Harvíz S.A. și Raportul de audit statutar, privind anul financiar 2022.

Se aprobă situația financiară anuală și execuția Bugetului de venituri și cheltuilei pe anul 2022.

Se aprobă Raportul de audit statutar pe anul 2022 și Situațiile financiare ale societății Csíki Fürdők SRL.

Hotărârea AGOA nr.5 din 14.07.2023

Se aprobă investiția în titluri de stat.

Se aprobă modificarea listei de investiții la punctul de lucru din Odorheiu Secuiesc.

Hotărârea AGOA nr.6 din 08.08.2023

Se aprobă prelungirea mandatului Consiliului de Administrație HARVÍZ SA ., până la maximum 2 luni.

Se aprobă Actul Adițional la Contractul de mandat. 

Hotărârea AGOA nr.7 din 21.09.2023

Se aprobă Dizolvarea și lichidarea societății CSÍKI FÜRDŐK SRL și mandatarea domnului Bogáti Csaba să îndeplinească formalitățiile necesare în vederea dizolvării și lichidării.  

Hotărârea AGOA nr.8 din 30.10.2023

Se aprobă modificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pe anul 2023 al Societății Harvíz SA

Se aprobă acoperirea pierderii contabile din anul 2022 din alte rezerve.

Se aprobă situațiile financiare ale Societății Csiki Fürdők SRL

Hotărârea AGOA nr.9 din 23.11.2023

Se aprobă desemnarea membrilor Consiliului de administrație al Societății Harvíz SA., pe o durată de 4 ani

Hotărârea AGOA nr.10 din 23.11.2023

Împuternicirea Domnului Bíró László să îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea închiderii tuturor conturilor bancare deschise la OTP BANK ROMANIA SA.

Hotărârea AGOA nr.11 din 28.12.2023

Desemnarea persoanelor în vederea reprezentării societății în relațiile cu banca OTP BANK ROMANIA.

Hotărârea AGOA nr.12 din 28.12.2023

Se aprobă luarea măsurilor legale ce se impun în baza prevederilor Legii 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

Se aprobă ocuparea posturilor vacante existente ca urmare a extinderii ariei de operare

Se aprobă creșterea Fondului de salarii cu 7,3%

Se aprobă bilanțul de lichidare a Societății Csíki Fürdők