2020

A HARVÍZ RT Közgyűlésének Határozatai

 

Hotărârea AGOA nr.1 din 17.01.2020

Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli (BVC) al societății HARVÍZ SA și CSÍKI FÜRDŐK SRL pentru anul 2020.

Se aprobă lista cu investiții propuse pentru anul 2020.

Hotărârea AGOA nr.2 din 17.01.2020 

Se aprobă modificarea contractelor de mandat încheiate cu membri C.A. prin indexarea remunerației cuvenite membrilor C.A.

Hotărârea AGOA nr.3 din 28.05.2020

Se aprobă situațiile financiare ale societății HARVÍZ S.A. aferente anului 2019

Se aprobă raportul de audit financiar al situațiilor financiare ale societății HARVÍZ S.A. încheiate la 31.12.2019 

Se aprobă Raportul Administratorului privind situațiile financiare anuale ale societății HARVÍZ S.A.la data de 31.12.2019

Hotărârea AGOA nr.4 din 28.05.2020

Se aprobă situațiile financiare ale societății CSÍKI FÜRDŐK SRL aferente anului 2019

Se aprobă raportul de audit financiar al situațiilor financiare ale societății CSÍKI FÜRDŐK SRL încheiate la 31.12.2019 

Se aprobă Raportul Administratorului privind situațiile financiare anuale ale societății CSÍKI FÜRDŐK SRL la data de 31.12.2019

Hotărârea AGOA nr.5 din 30.10.2020

Se aprobă modificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2020

Se aprobă modificarea listei de investiții aferente anului 2020